Управління соціального захисту Глухівської міської ради
Головна » Статті » Законодавча база » Відділ соціальних допомог та компенсацій

Житлові субсидії (огляд питань)

   Допомога призначається відповідно до Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та пічного побутового (рідкого) палива, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 із змінами і доповненнями.

   Субсидія - це адресна безготівкова допомога держави сім’ям для відшкодування витрат на оплату ЖКП (водо-, тепло-, газопостачання, водовідведення, електроенергії, вивезення побутового сміття та рідких нечистот), а також один раз на рік готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

 

Головна умова призначення субсидій

 

Головним критерієм для отримання субсидії є рівень доходів сім’ї по відношенню до вартості цих платежів в межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами з урахуванням пільг, які надаються відповідно до законодавства.

Право на отримання адресної безготівкової субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг мають сім’ї громадян за наявності різниці між розміром плати за житлово-комунальні послуги, скраплений газ, тверде та рідке пічне побутове паливо у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами з урахуванням пільг, які надаються відповідно до законодавства, і обсягом визначеного Кабінетом Міністрів України обов’язкового відсотка платежу.

Субсидія призначається одному з членів домогосподарства, на якого відкрито особовий рахунок за місцем реєстрації.

 

Скільки сплачує за послуги отримувач субсидії?

 

За умови призначення житлової субсидії в межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами, громадяни сплачують частку середньомісячного сукупного доходу за попередні шість місяців, що передують місяцю звернення, а за придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива - частку їх середньомісячного сукупного доходу за попередній календарний рік (Ро), яка визначається за формулою:

Ро = Кд/КгхРг,

де Ро - частка плати за послуги для домогосподарства (частка доходу), яка для розрахунку субсидії округлюється до двох знаків після коми, 
Кд - коефіцієнт доходу домогосподарства - відношення розміру середньомісячного сукупного доходу домогосподарства в розрахунку на одну особу до прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, встановленого на дату, з якої призначається субсидія,
Кг - базовий коефіцієнт доходу для призначення субсидії - два прожиткових мінімуми на одну особу в розрахунку на місяць (Кг = 2),
Рг - базова норма плати за житлово-комунальні послуги - 15 відсотків середньомісячного сукупного доходу домогосподарства (Рг = 15).

 

Розрахунок відсотка обов’язкового платежу сім’ї визначається для кожного домогосподарства індивідуально в залежності від сукупного доходу сім’ї.

Розмір обов’язкової частки плати за житлово-комунальні послуги визначається у наступному порядку:

1.     обчислюється середньомісячний сукупний дохід сім’ї за попередні 6 місяців;

2.     середньомісячний сукупний дохід ділиться на кількість членів домогосподарства, і таким чином визначається середньомісячний дохід на одну особу;

3.     дохід на одну особу ділиться на розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць (у 2014 році - 1176 грн), тобто визначається співвідношення середньодушового доходу родини до розміру прожиткового мінімуму на одну особу;

4.     отриманий результат ділиться на 2, а потім множиться на 15% (за базовий варіант взято обов’язкову плату за житлово-комунальні послуги у розмірі 15% доходу родини при доході на одного члена сім’ї на рівні двох прожиткових мінімумів), і таким чином визначається відсоток обов’язкової плати за житлово-комунальні послуги.

Приклад.

У житловому приміщенні зареєстрована одна особа - пенсіонер. Розмір плати за житлово-комунальні послуги виходячи із соціальних норм та соціальних нормативів користування послугами становить 300 гривень. Пенсіонер не працює, пенсія за 6 місяців складає 12 000 гривень. Середньомісячний сукупний дохід становить 2 000 гривень (12 000 грн :6=2 000 грн).

Визначається обов’язкова частка плати за послуги (%): 
2 000:1176:2*15%=12,76%

Тобто пенсіонер повинен сплачувати за житлово-комунальні послуги 255,2 грн (2 000*12,76%), а решта плати за житлово-комунальні послуги є субсидією (300 грн – 255,2 грн=44,8 грн).

 

Додатково сплачується за площу житла, що перевищує соціальну норму та вартість послуг, нарахованих понад соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами.

 

У разі коли вартість фактично використаної послуги менша ніж обов'язкова частка витрат на оплату цієї послуги, громадяни сплачують її фактичну вартість.

Сума субсидії, яку органами праці і соціального захисту населення було переказано на рахунки виконавців/виробників житлово-комунальних послуг для оплати їх вартості в розмірі соціальних нормативів і яка не використана домогосподарством внаслідок економії споживання послуг, зараховується виконавцем/виробником як оплата обов’язкової частки платежу домогосподарства на наступний розрахунковий період.

 

В яких випадках субсидія не призначається ?

 

Субсидія не призначається якщо:

·         у житлових приміщеннях (будинках) зареєстровані працездатні громадяни працездатного віку, які не працювали і не навчалися у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах I-IV рівня акредитації за денною формою навчання та не були зареєстровані у службі зайнятості населення як такі, що шукають роботу, протягом трьох місяців, що передують місяцю звернення за призначенням субсидії (крім громадян, які доглядають за дітьми до досягнення ними трирічного віку; громадян, які доглядають за дітьми, що потребують догляду протягом часу, визначеного у медичному висновку лікарсько-консультативної комісії, але не більш як до досягнення ними шестирічного віку; громадян, які мають трьох і більше дітей віком до 16 років і доглядають за ними; громадян, які доглядають за інвалідами I групи або дітьми-інвалідами віком до 18 років, або інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу, або особами, які досягли 80-річного віку; а також фізичних осіб, які надають соціальні послуги);

·         у разі звернення члена домогосподарства, на якого не відкрито особовий рахунок за місцем реєстрації;

·         при здачі в найм або оренду житла;

·         при наявності у сім’ї два або більше транспортних засобів (механізмів), що підлягають державній реєстрації та обліку в Державтоінспекції. При цьому не враховуються транспортні засоби, одержані чи придбані на пільгових умовах через органи праці та соціального захисту населення, а також транспортні засоби вітчизняного виробництва, які перебувають в експлуатації протягом більш як 10 років з дати випуску, та інші транспортні засоби, що перебувають в експлуатації протягом більш як 15 років з дати випуску;

·         при наявності у сім’ї (незалежно від місця реєстрації її членів) в сукупності більше ніж одного житлового приміщення, загальна площа яких перевищує встановлену соціальну норму житла, в межах якої надається субсидія;

·         у разі здійснення будь-ким із зареєстрованих осіб протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням субсидії купівлі або оплати послуги на суму, яка на час звернення перевищує 10-кратну величину прожиткового мінімуму для зазначених осіб.

·         якщо під час вибіркового обстеження матеріально-побутових умов сім'ї державним соціальним інспектором з'ясовано, що будь-хто із складу зареєстрованих осіб має додаткові джерела для існування, не зазначені у декларації про доходи та майно.

Чи призначається субсидія, якщо з поважних причин відсутні доходи члена домогосподарства?

Якщо серед зареєстрованих у житловому приміщенні осіб є працездатні особи, які подають довідки про відсутність доходів за будь-який місяць протягом періоду, за який визначається сукупний дохід, або місячний дохід яких менший від прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на час призначення субсидії, в розрахунок субсидії за кожний такий місяць включається місячний дохід на рівні прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на час призначення субсидії.

Якщо серед осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) є громадяни, які одержують стипендію, соціальні виплати (допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, за інвалідом I групи або особою, яка досягла 80-річного віку, за дитиною-інвалідом віком до 18 років, інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, допомоги по безробіттю, а також компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги) і мають право на отримання субсидії, у тому числі на підставі рішень комісій, під час визначення сукупного доходу осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку), враховуються фактичні розміри стипендій та соціальних виплат.

Види доходу, що враховуються при призначенні житлової субсидії.

 

При поданні документів для призначенні житлових субсидій громадянами заповнюється декларація про доходи та майновий стан, в якій заявником зазначаються всі доходи сім’ї з усіх джерел надходження.

Відповідно до Методики обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги при призначенні субсидії до розрахунку включаються види доходу:

·         нарахована заробітна плата, надбавки і доплати всіх видів; премії, відсоткові надбавки і щорічна винагорода;

·         інші грошові виплати, які мають систематичний характер;

·         стипендії, пенсії, допомога (крім частини допомоги при народженні дитини, виплата якої здійснюється одноразово, частини допомоги при усиновленні дитини, виплата якої здійснюється одноразово, допомоги на поховання, одноразової допомоги, яка надається відповідно до законодавства або за рішеннями органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, організацій незалежно від форм власності);

·         доходи від підприємницької діяльності та іншої незалежної професійної діяльності, у тому числі доходи адвокатів, приватних нотаріусів та від заняття літературною, художньою, музичною, артистичною та іншою творчою діяльністю;

·         усі види винагород, які виплачуються з фонду авторського гонорару;

·         матеріальне забезпечення відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття»;

·         доходи від здавання житлового приміщення (будинку) або інших будов у найм або в оренду;

·         натуральна оплата праці;

·         грошове забезпечення військовослужбовців, крім військовослужбовців строкової служби;

·         суми, які виплачуються в порядку відшкодування шкоди, заподіяної працівникові за ушкодження його здоров'я, що пов'язане з виконанням ним трудових обов'язків;

·         заробіток учнів та студентів, які поєднують навчання з роботою;

·         суми, які виплачувалися за час вимушеного прогулу;

·         одержані аліменти;

·         фактичний заробіток осіб, які працювали у фізичних осіб;

·         суми індексації грошових доходів населення та компенсації працівникам втрати частини заробітної плати у зв'язку з порушенням термінів їх виплати;

·         доходи від особистого селянського господарства, земельних ділянок, наданих для ведення городництва (садівництва), сінокосіння, випасання худоби, та земельної частки (паю), виділеної внаслідок розпаювання землі;

·         допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю;

·         доходи від продажу власної продукції тваринного походження;

·         доходи від продажу об’єктів нерухомого майна та транспортних засобів (за виключенням сум, які були використані на лікування або подолання наслідків надзвичайної ситуації у розмірі не менше 10 прожиткових мінімумів на одну особу з розрахунку на місяць, за умови документального підтвердження);

·         інші доходи, які підлягають оподаткуванню відповідно до законодавства.

Для обчислення суми доходів ураховуються доходи в грошовій та натуральній формі, а також в іноземній валюті за кордоном з будь-яких джерел як на території України, так і за її межами.

 

До сукупного доходу сімей не включається:

·         сплачувані особою аліменти;

·         частина допомоги при народженні дитини, виплата якої здійснюється одноразово, частина допомоги при усиновленні дитини, виплата якої здійснюється одноразово, допомога на поховання, одноразова допомога, яка надається відповідно до законодавства або за рішеннями органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, організацій;

·         житлова субсидія;

·         грошове забезпечення військовослужбовців строкової служби;

·         розрахункова сума доходу від земельної частки (паю), виділеної внаслідок розпаювання землі, що не використовується з поважних причин (зокрема внаслідок похилого віку, інвалідності, наявності малолітніх дітей тощо) сім'ями, які складаються з осіб похилого віку, інвалідів, а також багатодітними сім'ями з малолітніми дітьми;

·         сума доходів, яка сплачується підприємствами, установами та організаціями за договорами добровільного медичного страхування своїх працівників;

·         допомога громадських та благодійних організацій;

·         одноразова винагорода жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня»;

·         оплата праці членів виборчої комісії, а також осіб, які залучаються до роботи в комісії, у тому числі в день голосування, дні встановлення підсумків голосування та результатів виборів;

·         вартість безоплатно отриманих санаторно-курортних путівок, протезно-ортопедичних виробів, засобів реабілітації, дитячих новорічних подарунків.

Коли необхідно звертатись за призначенням субсидії?

 

Субсидія призначається з місяця подання заяви.

За призначенням субсидії необхідно звертатись в тому місяці, коли є різниця між розміром плати за житлово-комунальні послуги, скраплений газ, тверде та рідке пічне побутове паливо у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами з урахуванням пільг, які надаються відповідно до законодавства, і обсягом визначеного Кабінетом Міністрів України обов'язкового відсотка платежу.

При розрахунку вартості послуг на призначення субсидії не враховуються послуги зв’язку (телефон), радіо, антена, кабельне телебачення.

Мешканцям приватного сектору з питання призначення субсидій слід звертатись на початку опалювального сезону.

 

Терміни призначення субсидій.

 

Субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається на шість місяців.

На оплату природного газу, що споживається на індивідуальне опалення субсидія призначається на опалювальний період, починаючи з місяця звернення за її призначенням з 1 жовтня по 30 квітня (субсидія призначається на цей період на 7 місяців).

У разі коли оплата послуг з централізованого опалення проводиться лише в опалювальний період, субсидія призначається на зазначений період починаючи з місяця звернення за її призначенням.

Субсидія для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива та відшкодування витрат на оплату житлового-комунальних послуг надається на календарний рік. При цьому субсидія на оплату житлово-комунальних послуг розраховується з місяця звернення за її призначенням до кінця поточного року.

Сім’ям, що складаються лише з непрацездатних осіб, за розсудом громадян, субсидія може бути призначена на 12 місяців.

У разі підвищення тарифів на послуги призначення субсидій проводиться протягом 3 місяців з місяця підвищення тарифів.

 

Чи будуть мати право на призначення субсидії сім’ї, що мають заборгованість за ЖКП ?

 

Наявність заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг не впливає на визначення права на призначення житлової субсидії.

Тобто сім’ї, що мають заборгованість, мають право звернутись за призначенням житлової субсидії.

Випадки припинення субсидії

 

У разі неоплати обов’язкового визначено відсотку платежу.

За поданням житлово-експлуатаційних організацій, об'єднань (товариств) співвласників багатоквартирного будинку та організацій, що надають комунальні послуги, виплата субсидій припиняється, якщо громадянин, якому призначено субсидію, не сплачує відповідної частки житлово-комунальних послуг, за винятком випадків затримки у виплаті зарплати, пенсії, тощо.

У разі коли через несплату громадянином відповідної частки житлово-комунальних послуг надання субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг припинено, громадянин набуває право на її призначення на наступний період після подання документів, що підтверджують погашення заборгованості, яка виникла за період отримання субсидії. При цьому необхідно подавати заяву щодо призначення субсидії на новий термін та новий комплект документів.

Подання недостовірної інформації.

При виявленні фактів подання громадянами неповної або невірної інформації про доходи та майновий стан:

·         припиняється надання допомоги з місяця, у якому виявлено порушення;

·         суми допомоги, перерахованих надміру повертаються.

У разі неповернення отримувачами допомоги надміру нарахованих сум добровільно у встановлені терміни, управління стягує такі кошти шляхом подання позовної заяви до суду. При виявленні у діях громадян ознак злочину управління подає відомості та наявні матеріали до правоохоронних органів.

До осіб, які свідомо подали неправильну інформацію про доходи, недійсні (фальшиві) довідки з неіснуючих на момент їх видачі підприємств або з підприємств, на яких відповідні особи не працювали на момент видачі довідки, можуть бути застосовані адміністративні та кримінальні санкції у відповідності з статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення та кримінального кодексу України.

 

У разі зміни обставин надання субсидії (у разі переїзду сім'ї в іншу місцевість, смерть одинокої особи, у разі набуття права власності на житло (житлове риміщення)іншою особою) - з місяця, що настає за місяцем, в якому відбулися зміни.

 

В яких випадках проводяться перерахунки субсидій ?

 

Перерахунок субсидії у межах установленого терміну її призначення без звернень громадян провадиться у разі:

·         зміни цін і тарифів на послуги, на оплату яких призначено субсидію;

·         встановлення Кабінетом Міністрів України нового розміру витрат громадян на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;

·         внесення змін до законодавства в частині надання окремим категоріям громадян пільг на оплату житлово-комунальних послуг.

В інших випадках перерахунок субсидії в межах установленого терміну її призначення провадиться за особистим зверненням громадян.

 

Документи, які надаються для призначення субсидії:

·         Заява про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг.

·         Декларація про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, яка заповнюється відповідно до довідок про доходи за 6 попередніх місяців та наявного у членів сім’ї (назалежно від їх місця реєстрації) майна: житлових приміщень, транспорту, земельних ділянок/паїв тощо.

·         Довідки про доходи за 6 попередніх місяців (крім пенсій та соціальної допомоги), або індивідуальні

видані органом Пенсійного фонду України (м. Суми, вул. Харківська, буд. 35, каб. 221).

·         Для мешканців приватного сектору: довідка про склад сім'ї

При собі мати для пред’явлення:

·         паспорт уповноваженого власника-наймача та всіх дорослих членів сім’ї, свідоцтва про народження неповнолітніх дітей;

·         мешканцям приватного сектору: будинкову книгу та технічний паспорт;

·         трудові книжки непрацюючих осіб.

На що необхідно звернути увагу при заповненні заяви про призначення субсидії та декларація про доходи та майновий стан осіб, які звернулись за призначенням житлової субсидії?

 

Заяву та декларацію повинен заповнювати та подавати (пенсіонер надсилає поштою) виключно уповноважений власник житла, на якого відкрито особовий рахунок.

При заповненні документів слід правильно та розбірливо заповнювати кожний пункт (прізвище, ім’я, по-батькові всіх зареєстрованих осіб, особові рахунки, ідентифікаційні коди, тощо), не допускати незаповнення граф та розділів. Вказання особових рахунків на житлово-комунальні послуги, ідентифікаційних кодів всіх зареєстрованих осіб є обов’язковим.

Слід звернути увагу на заповнення декларації про доходи та майно:

·         заповнювати кожний розділ : вказувати доходи всіх зареєстрованих, а майно (житлові приміщення – розд. ІІІ, транспорт – розд. ІV) також і інших членів сім’ї (чоловіка, дружини, зятя, невістки, дітей), навіть якщо вони зареєстровані окремо;

·         якщо у членів сім’ї немає майна, земельних ділянок, не було придбання товарів, оплати послуг, тощо, в розділі слід писати прописом: немає, не здійснювали. Пусті графи не залишати.

До заяви та декларації додаються довідки про доходи.

Громадяни несуть відповідальність за надані відомості про доходи, майно, що вплинули або могли вплинути на встановлення права на призначення субсидії та на визначення її розміру.

Категорія: Відділ соціальних допомог та компенсацій | Додав: Falcon (27.10.2014)
Переглядів: 1954 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0