Управління соціального захисту Глухівської міської ради
Головна » Статті » Законодавча база » Відділ персоніфікованого обліку пільгових категорій громадян

Про пільги учасникам бойових дій та особам, прирівняних до них, та інвалідам війни.
Пільги, які надаються з 1 січня 2013 р. учасникам бойових дій та інвалідам війни II та III груп із числа учасників бойових дій у період Великої Вітчизняної війни 1941—1945 рр., яким виповнилося 85 років і більше:

• безплатне одержання ліків, лікарських засобів, іму-нобіологічних препаратів та виробів медичного призна-чення за рецептами лікарів;

• позачергове безплатне зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів), безплатне за-безпечення іншими протезами і протезно-ортопедичними виробами;

• безоплатне позачергове забезпечення санаторно-курортним лікуванням з компенсацією вартості проїзду до санаторно-курортного закладу і назад або одержання замість путівки грошової компенсації. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсацій визначаються Кабінетом Міністрів України.

Інваліди війни забезпечуються путівками відповідно органами соціального захисту населення, охорони здо-ров'я, Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах охорони державного кордону України та іншими органами за місцем перебування на обліку або за місцем роботи;

• 100%-ва знижка плати за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством (21 м2 загальної площі житла на кожну особу, яка постійно проживає в житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 м2 на сім'ю);

• 100%-ва знижка плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) та скрапленим балонним газом для побутових потреб у межах середніх норм споживання.

Площа житла, на яку надається знижка, під час розрахунку плати за опалення становить 21 м2 опалювальної площі на кожну особу, яка постійно проживає в житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 м2 на сім'ю.

Сім'ям, що складаються лише з непрацездатних осіб, надається 100%-ва знижка за користування газом для опалювання житла на подвійний розмір нормативної опалювальної площі (42 м2 на кожну особу, яка має право на знижку плати, та 21 м2 на сім'ю);

• 100%-ва знижка вартості палива, в тому числі рідкого, в межах норм, установлених для продажу населенню, для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення;

• безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загаль-ного користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрірайонних, внутрі- та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання. Це право поширюється і на особу, яка супроводжує інваліда І групи;

• позачерговий безплатний капітальний ремонт власних жилих будинків і квартир та першочерговий поточний ремонт жилих будинків і квартир у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

• позачергове обслуговування амбулаторно-поліклінічними закладами, а також позачергова госпіталізація.

Ліквідація госпіталів для інвалідів Великої Вітчизняної війни здійснюється лише за погодженням з Кабінетом Міністрів України;

• позачергове безплатне встановлення квартирних телефонів і позачергове користування всіма послугами зв'язку. Абонементна плата за користування квартирним телефоном встановлюється в розмірі 50% затверджених тарифів, а для інвалідів Великої Вітчизняної війни та війни з Японією зі 100%-ю знижкою затверджених тарифів;

• користування після виходу (незалежно від часу виходу на пенсію) чи зміни місця роботи поліклініками та госпіталями, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи;

• право на щорічне медичне обстеження і диспансеризацію із залученням відповідних спеціалістів;

• позачергове працевлаштування за спеціальністю відповідно до підготовки та висновків медико-соціальної експертизи.

Праця інвалідів війни регулюється відповідними нормами законодавства України про працю і соціальний за-хист інвалідів;

• переважне право на залишення на роботі в разі скорочення чисельності чи штату працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці та на працевлаштування в разі ліквідації підприємств, установ, організацій;

• виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності працюючим інвалідам війни в розмірі 100% середньої за-робітної плати незалежно від стажу роботи;

• виплата працюючим інвалідам допомоги по тимчасовій непрацездатності до чотирьох місяців поспіль або до п'яти місяців протягом календарного року, а також допомоги по державному соціальному страхуванню за весь період перебування в санаторії з урахуванням проїзду туди і назад, якщо для лікування не вистачає щорічної і додаткової відпусток;

• використання чергової щорічної відпустки у зручний для них час, а також одержання додаткової відпустки без збереження заробітної плати строком до двох тижнів на рік;

• позачергове забезпечення житлом осіб, які потребують поліпшення житлових умов, у тому числі за рахунок житлової площі, що передається міністерствами, іншими центральними органами державної виконавчої влади, підприємствами та організаціями в розпорядження місцевих рад та державних адмі¬ністрацій. Особи, зазначені в цій статті, забезпечуються житловою площею протягом двох років з дня взяття на квартирний облік, а інваліди І групи з числа учасників бойових дій на території інших країн — протягом року.

Органи державної виконавчої влади, виконавчі комітети місцевих рад зобов'язані надавати допомогу інвалідам війни в будівництві індивідуальних житлових будинків. Земельні ділянки для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва відводяться таким особам у першочерговому порядку;

• одержання позики на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт жилих будинків і подвірних будівель, приєднання їх до інженерних мереж, комунікацій, а також позики на будівництво або придбання дачних будинків і благоустрій садових ділянок з погашенням її протягом 10 років починаючи з п'ятого року після закінчення будівництва. Ці позики надаються в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

• першочергове право на вступ до житлово-будівельних (житлових) кооперативів, кооперативів з будівництва та експлуатації колективних гаражів, стоянок для транспортних засобів та їхнє технічне обслуговування, до садівницьких товариств, на придбання матеріалів для індивідуального будівництва і садових будинків. Гаражі, стоянки для транспортних засобів інвалідів війни, які мають медичні показання на забезпечення транспортом, як правило, споруджуються поблизу будинків;

• право безплатного проїзду один раз на рік (туди і назад) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, а особам, які супроводжують інвалідів І групи (не більш як один супроводжуючий), — 50%-ва знижка вартості проїзду один раз на рік (туди і назад) зазначеними видами транспорту.

Інвалідам війни та особам, які супроводжують у поїздках інвалідів І групи (не більш як один супроводжуючий), надається право користування міжміським транспортом зазначених видів у період з 1 жовтня до 15 травня з 50%-ю знижкою вартості проїзду без обмеження кількості поїздок;

• позачергове безоплатне забезпечення автомобілем (за наявності медичних показань для забезпечення автомобілем) на термін експлуатації до 10 років (з наступною заміною на новий), виплата компенсації на бензин (пальне), ремонт, технічне обслуговування автомобілів або на транспортне обслуговування в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Інваліди війни з числа осіб, які брали безпосередню участь у бойових діях під час Великої Вітчизняної війни та війни з Японією, за наявності медичних показань для забезпечення автомобілем безоплатно забезпечуються автомобілем першочергово із числа позачерговиків у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

• зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету відповідно до податкового та митного законодавства;

• звільнення від орендної плати за нежилі приміщення, що орендуються інвалідами війни під гаражі для спеці-альних засобів пересування (автомобілів, мотоколясок, велоколясок тощо) та безплатне надання для цих засобів гаражів-стоянок незалежно від їхньої форми власності;

• позачергове влаштування до закладів соціального захисту населення, а також обслуговування службами соціального захисту населення вдома. Якщо таке обслуговування неможливе, відшкодовуються витрати, по-в'язані з доглядом за цим інвалідом, у порядку і розмірах, установлених чинним законодавством;

• позачергове обслуговування підприємствами, установами, організаціями служби побуту, громадського харчування, житлово-комунального господарства, міжміського транспорту;

• право на позачергове забезпечення продовольчими товарами поліпшеного асортименту та промисловими товарами підвищеного попиту згідно з переліком та нормами, що встановлюються урядом Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями.

Для продажу цих товарів створюються спеціалізовані салони-магазини, секції, відділи та інші види пільгового торговельного обслуговування. Товари продаються за соціально доступними цінами за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України.

Магазини, секції, відділи та інші торговельні підприємства, що обслуговують інвалідів та ветеранів війни, звільняються від сплати податку на додану вартість.

Пільги щодо плати за житло, комунальні послуги та паливо, передбачені п.4—6 цієї статті, надаються інвалідам війни та членам їхніх сімей, які проживають разом з ними, незалежно від виду житла чи форми власності на нього.

Площа житла, на яку нараховується 100%-ва знижка плати, передбачена п.4 і 5 ч.1 цієї статті, визначається в максимально можливому розмірі в межах загальної площі житлового приміщення (будинку) згідно з нормами користування (споживання), встановленими цими пунктами, незалежно від наявності в складі сім'ї осіб, які не мають права на знижку плати. Якщо в складі сім'ї є особи, які мають право на знижку плати в розмірі менш ніж 100%, спочатку обчислюється в максимально можливому розмірі 100%-ва відповідна знижка плати.

Щороку до 5 травня інвалідам війни виплачується одноразова грошова допомога в розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України в межах бюджетних призначень, установлених законом про Державний бюджет України.

Категорія: Відділ персоніфікованого обліку пільгових категорій громадян | Додав: Falcon (30.05.2013)
Переглядів: 885 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0