Управління соціального захисту Глухівської міської ради
Головна » Статті » Сектор з питань обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці

Про Порядок забезпечення інвалідів автомобілями
На сьогодні одним з важливих напрямків соціальної політики є соціальний захист інвалідів. 
Ставлення до громадян з обмеженими можливостями здоров’я є характерною ознакою цивілізованості держави та її демократичності. 
Інваліди потребують соціальної допомоги і соціального захисту, а також виконання з боку держави відповідних заходів для забезпечення їх законодавчо визначених прав. 
Такими заходами з боку держави є, зокрема, соціальна реабілітація інвалідів, що спрямована на створення і забезпечення умов для повернення особи до активної участі у житті, відновлення її соціального статусу та здатності до самостійної суспільної і родинно-побутової діяльності шляхом соціально - середовищної орієнтації та соціально-побутової адаптації, соціального обслуговування, задоволення потреби у забезпеченні технічними та іншими засобами реабілітації.
На виконання зазначеної норми Закону України "Про реабілітацію інвалідів в Україні" постановою Кабінету Міністрів України від 19.07.2006 № 999 затверджено Порядок забезпечення інвалідів автомобілями. Постійно триває робота щодо вдосконалення порядку забезпечення інвалідів спецавтотранспортом, а також покращення стану соціальної захищеності інвалідів. 
У цьому році до Порядку постановою Кабінету Міністрів України від 08.09.2010 № 826 були внесені зміни відповідно до вимог Закону України від 11.05.2010 № 2171-VI ,,Про внесення змін до законів України ,,Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та ,,Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”. 
Цей Порядок визначає механізм розподілу, обліку та видачі автомобілів інвалідам, дітям-інвалідам, які мають право на їх отримання і місце постійного проживання яких зареєстровано в Україні в установленому законодавством порядку. 
Порядок реєстрації місця проживання в даний час регулюється Законом України „Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні”.
Підставою для забезпечення інвалідів автомобілями є заява, документи та висновок обласної медико-соціальної експертної комісії про наявність в інваліда медичних показань для забезпечення автомобілем.
Перелік медичних показань для забезпечення інвалідів автомобілями затверджується Міністерством охорони здоров’я України за погодженням з Міністерством праці та соціальної політики. 
Так, для того, щоб інвалід, законний представник дитини-інваліда отримав автомобіль, вони повинні подати до районного управління соціального захисту за місцем проживання і реєстрації заяву (форма заяви затверджується Мінпраці). 
Крім цього, до заяви додаються такі документи: 
- копія довідки МСЕК про групу та причину інвалідності, а для дітей-інвалідів - копія медичного висновку; 
- копія паспорта (для інваліда) або копія свідоцтва про народження (для дитини-інваліда); 
- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера інваліду та члену сім’ї, якому передається право керування автомобілем, законному представнику дитини-інваліда; 
- довідка про реєстрацію місця проживання інваліда та члена сім’ї, якому передається право керування автомобілем, законного представника дитини-інваліда; 
- копія пенсійного посвідчення або посвідчення отримувача державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії; 
- для інвалідів I, II та III групи з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, - копія посвідчення про належність до категорії 1 осіб, що постраждали унаслідок дії зазначених вище факторів, та медична довідка визначеного органами охорони здоров’я зразка щодо спроможності інваліда керувати автомобілем (для інвалідів I та II групи, які забезпечуються автомобілями безоплатно); 
- для інвалідів від загального захворювання або захворювання, отриманого під час проходження військової служби чи служби в органах внутрішніх справ, державної безпеки, інших військових формуваннях, з числа осіб, які брали безпосередню участь у бойових діях під час Великої Вітчизняної війни та війни з імперіалістичною Японією, - довідка військкомату або інші документи (копія партизанського квитка), що підтверджують таку участь (надається військкоматом на запит головного чи районного управління соціального захисту) або посвідчення інваліда війни; 
Взяття на облік інваліда здійснюється головним управлінням соціального захисту у розрізі наявних черг інвалідів з дати огляду облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК), яка видала інваліду висновок про наявність медичних показань для забезпечення автомобілем у разі, коли такий висновок видано не раніше дати реєстрації заяви. 
Черговість забезпечення інвалідів автомобілями 

Позачергово автомобілі отримують:
 1) за наявності медичних показань ля забезпечення автомобілем: 
- інваліди війни; 
- інваліди від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин з числа колишніх малолітніх (яким на момент ув'язнення не виповнилося 14 років) в'язнів концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання;
- сім'ї з двома і більше інвалідами, які забезпечуються автомобілями згідно з пунктом 9 цього Порядку; 
- інваліди II групи  з числа учасників ліквідації  наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою,  а також громадян,  які брали участь у ліквідації інших  ядерних  аварій  та  випробувань,  у  військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї (категорія 1);
- інваліди з  ампутацією обох ніг,  якщо вони постійно працюють або навчаються;
 2) незалежно від наявності медичних показань для забезпечення  автомобілем:
- інваліди I групи з числа учасників  ліквідації  наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та  потерпілих  від  Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї (категорія 1);
- інваліди війни I групи по зору або без обох рук;
- інваліди з куксами обох ніг і рук. 
Першочергово  з вище перелічених осіб забезпечуються автомобілями інваліди,  які відповідно до статті 11 Закону України "Про статус ветеранів війни,  гарантії їх соціального захисту" належать до осіб, що мають особливі  заслуги  перед  Батьківщиною,  та інваліди війни з числа осіб, які брали безпосередню участь у бойових діях під час Великої Вітчизняної  війни  та  війни  з  Японією  (за  наявності медичних показань для забезпечення автомобілем).

У порядку загальної черговості автомобілями забезпечуються: - інваліди II  групи з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних  аварій та випробувань, у військових навчаннях  із  застосуванням  ядерної  зброї  (категорія  1), за відсутності медичних показань для забезпечення автомобілем; 
- інші інваліди, які мають відповідні медичні показання.
Забезпечення інвалідів автомобілями проводиться на безоплатній основі та на пільгових умовах. 
Безоплатно автомобілями забезпечуються:
1) із звичайним керуванням:
- за наявності медичних показань для забезпечення автомобілем та протипоказань до керування ним - інваліди війни;
- за наявності медичних показань для забезпечення автомобілем та протипоказань до керування  ним  або  незалежно  від  наявності медичних  показань для забезпечення автомобілем та за відсутності протипоказань  до  керування ним чи за наявності медичних протипоказань до керуванням ним - інваліди I групи з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань,  у військових навчаннях із  застосуванням  ядерної зброї (категорія 1);
2) з ручним керуванням: 
- за  наявності  медичних  показань  для  забезпечення  таким автомобілем і відсутності протипоказань до керування ним:
 - інваліди війни; 
 - інваліди від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших   причин   з  числа  колишніх  малолітніх  (яким  на  момент ув'язнення  не  виповнилося  14  років)  в'язнів   концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання;
 - особи з числа реабілітованих жертв політичних репресій, які є інвалідами внаслідок репресій згідно з висновком медико-соціальної експертної комісії; 
 - інваліди з  ампутацією обох ніг,  які мають протипоказання до протезування  на  підставі  спільного  висновку  облМСЕК   (ЦМСЕК, КрМСЕК) і відповідного підприємства протезної промисловості; 
 - інваліди внаслідок трудового каліцтва; 
 - за  наявності  медичних  показань  для  забезпечення  таким автомобілем  та  відсутності протипоказань до керування ним - інваліди  I групи з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих  від  Чорнобильської  катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які брали участь у ліквідації  інших ядерних аварій та випробувань,  у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї (категорія 1);
 - за наявності медичних показань для забезпечення таким автомобілем та за відсутності протипоказань до керування ним
 - інваліди II групи з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС  та  потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою,  а також громадян, які брали участь у ліквідації інших  ядерних  аварій  та  випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї (категорія 1);
3) сім'ї з двома і більше інвалідами,  які забезпечуються автомобілями згідно з пунктом 9 цього Порядку, за умови, що один з них має право на безоплатне забезпечення автомобілем.
Автомобілями із звичайним керуванням на пільгових умовах з оплатою 7 відсотків їх вартості та передачею права  користування члену сім'ї інваліда, який проживає і зареєстрований за місцем постійного проживання та реєстрації інваліда, забезпечуються:
1) за наявності медичних показань для забезпечення автомобілем з ручним керуванням та протипоказань до керування ним:
 - інваліди від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших  причин з числа колишніх малолітніх (яким на момент ув'язнення не виповнилося 14 років) в'язнів концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання;
 - особи з числа реабілітованих жертв політичних репресій, які є інвалідами внаслідок репресій згідно з висновком медико-соціальної експертної комісії;
 - інваліди з ампутацією обох ніг, які мають протипоказання  до протезування на підставі  спільного висновку облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК) і відповідного підприємства протезної промисловості; інваліди унаслідок трудового каліцтва; 
2) за наявності медичних показань для забезпечення автомобілем та протипоказань до керування ним або незалежно від наявності медичних показань для  забезпечення  автомобілем та за відсутності протипоказань до керування ним чи за наявності протипоказань до керування ним 
  - інваліди II групи з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та  випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї (категорія 1); 
3) незалежно від наявності медичних показань і за наявності протипоказань до керування автомобілем: 
 - інваліди війни I групи по зору або без обох рук; інваліди з куксами обох ніг і рук; 
4) сім'ї з двома і більше інвалідами, які забезпечуються автомобілями згідно з пунктом 9 цього Порядку, за умови, що один з них має право на забезпечення автомобілем на пільгових умовах з оплатою 7 відсотків його вартості. 
Автомобілями  на пільгових умовах з оплатою 30 відсотків їх вартості забезпечуються: 
1) за наявності медичних показань для забезпечення автомобілем з ручним керуванням,  посвідчення на право керування автомобілем і відсутності протипоказань до керування ним:
 - інваліди з дитинства; 
 - інваліди від загального захворювання; 
 - особи з числа військовослужбовців, які стали інвалідами внаслідок захворювання,  отриманого під час проходження військової служби,  особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ,  державної безпеки,  інших військових формувань, які стали інвалідами внаслідок захворювання,  отриманого під час проходження служби у зазначених формуваннях;
 - інваліди від загального захворювання або захворювання, отриманого під час проходження військової служби чи служби в органах  внутрішніх справ, державної  безпеки,  інших військових формуваннях, з числа осіб, які брали безпосередню участь у бойових діях під час Великої Вітчизняної війни та війни з імперіалістичною Японією  і  відмовилися  від  забезпечення  їх   автомобілями як інвалідів війни;
 - інваліди III  групи  з  числа  учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській  АЕС  та  потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також громадяни, які брали участь у ліквідації  інших  ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї (категорія 1);
- особи, інвалідність яких настала внаслідок нещасних випадків невиробничого характеру;
 - сім'ї з двома і більше інвалідами, які забезпечуються автомобілями згідно з пунктом 9 цього Порядку,  за умови,  що вони не  мають  права на забезпечення автомобілем відповідно до пунктів 29 - 30 цього Порядку;
2) за наявності медичних показань для забезпечення автомобілем з ручним керуванням та протипоказань до керування ним  
-  особи з числа військовослужбовців, які стали інвалідами внаслідок захворювання, отриманого під час проходження військової служби, за умови взяття їх на  облік  до  набрання  чинності  цим Порядком.
За 30 відсотків вартості отримують автомобілі законні представники (за відсутності в них протипоказань до керування автомобілем та наявності   посвідчення на право керування автомобілем) недієздатних інвалідів з дитинства, дітей-інвалідів та інваліди з дитинства (з передачею права користування автомобілем члену сім'ї, який проживає і зареєстрований за місцем проживання і реєстрації інваліда)
Слід наголосити на тому, що є випадки коли інвалід не може бути поставлений на облік для забезпечення його автомобілем. 
Так, у разі відсутності члена сім’ї, який проживає і зареєстрований за місцем проживання та реєстрації інваліда і якому інвалід міг би передати право користування автомобілем не береться на облік інвалід, який має відповідні медичні показання для забезпечення автомобілем з ручним керуванням та протипоказання до керування автомобілем. 
Разом з цим, у разі змін у складі сім’ї такий інвалід береться на облік з дати звернення до головного управління соціального захисту із заявою та документами, що підтверджують зазначені зміни.
Інвалід, законний представник дитини-інваліда отримує автомобіль на десятирічний строк без права продажу, дарування, передачі (в тому числі за довіреністю) іншій особі. Після закінчення зазначеного строку інвалід може користуватися таким автомобілем до отримання нового або повернути його головному управлінню соціального захисту чи управлінню виконавчої дирекції. 
На інвалідів та законних представників дітей-інвалідів оформляються на автомобіль реєстраційні документи, у яких підрозділом МВС робиться відмітка про видачу автомобіля головним управлінням соціального захисту, передачу права керування автомобілем члену сім’ї (у разі потреби), а також про заборону відчуження автомобіля. 
Що стосується факту спільного проживання інваліда та члена сім’ї, якому передається право керування автомобілем, то він може бути встановлений на підставі акта комісії, утвореної у складі депутата місцевої ради, посадової особи районного управління соціального захисту і двох сусідів інваліда. 
До членів сім’ї належать особи, які разом проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки на підставі шлюбу, кровного споріднення, усиновлення, опіки  або  піклування над неповнолітніми дітьми, а також на інших підставах,  які  не  заборонені  законом і не суперечать моральним засадам   суспільства.  
Слід також наголосити на тому, що за бажанням інвалідів головні управління соціального захисту можуть забезпечувати їх автомобілями, ввезеними в Україну і визнаними в установленому порядку гуманітарною допомогою.
Комісія з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України може визнати гуманітарною допомогою легкові автомобілі, які на момент ввезення на митну територію України були виготовлені не більш як 8 років тому, з об’ємом двигуна не більш як 1800 куб.см.
Слід додати, що головні управління соціального захисту не здійснюють пошук автомобілів, а лише надають інвалідам допомогу в оформленні відповідних документів.
Автомобілями, отриманими головними управліннями як гуманітарна допомога, інваліди (за їх бажанням), діти-інваліди (за бажанням їх законних представників), які перебувають на обліку, забезпечуються безоплатно в порядку черговості. 
Важливо відмітити те, що такий автомобіль надається інваліду без права продажу, дарування, передачі (в тому числі за довіреністю) іншій особі.
Що стосується автомобіля, отриманого головним управлінням соціального захисту як гуманітарна допомога для конкретного інваліда, який перебуває на обліку, то такий автомобіль видається безоплатно інваліду (за його згодою), дитині-інваліду (за згодою її законного представника) незалежно від черговості на десятирічний строк, визначений з дати видачі, із зняттям з обліку. 
Доцільно також зазначити те, що контроль за експлуатацією автомобілів здійснюють підрозділи МВС, головні управління соціального захисту, управління виконавчої дирекції. Ремонт і технічне обслуговування отриманих інвалідами, законними представниками дітей-інвалідів автомобілів здійснюється за рахунок їх власних коштів з подальшою компенсацією витрат відповідно до законодавства.

Категорія: Сектор з питань обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці | Додав: Falcon (27.09.2011)
Переглядів: 2322 | Рейтинг: 4.0/2
Всього коментарів: 0