Управління соціального захисту Глухівської міської ради
Головна » 2016 » Березень » 23 » Запитували? Відповідаємо.
08:27
Запитували? Відповідаємо.

   

За якими показниками під час проведення атестації робочих місць за умовами праці підтверджується право на пенсію за віком на пільгових умовах за Списками № 1 і № 2 і якими нормативними документами регулюються ці питання?

   Атестація робочих місць за умовами праці проводиться згідно з Порядком проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженим постановою Кабінету Міністрів від 01.08.92 р. № 442 та Методичними рекомендаціями для проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженими постановою Міністерства праці від 01.09.92 р. №41.

   Атестація робочих місць за умовами праці — комплексна оцінка всіх факторів виробничого середовища і трудового процесу, супутніх соціально-економічних факторів, що впливають на здоров'я і працездатність працівників в процесі трудової діяльності.

   Санітарно-гігієнічні дослідження факторів виробничого середовища і трудового процесу проводяться санітарними лабораторіями підприємств і організацій, атестованих органами Держспоживстандарту і Міністерства охорони здоров'я за списками, що узгоджуються з органами Державної експертизи умов праці, а також на договірній основі лабораторіями територіальних санітарно-епідеміологічних станцій.

   Лабораторно-інструментальні дослідження фізичних, хімічних, біологічних, визначення психофізіологічних факторів проводяться в процесі роботи у характерних (типових) виробничих умовах, при справних і ефективно діючих засобах колективного та індивідуального захисту.

   За результатами атестації (на підставі протоколів замірів і фотографії робочого дня) складається Карта умов праці (далі — Карта), форма якої наведена у додатку 2 до Методичних рекомендацій для проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджених Міністерством праці (постанова від 01.09.92 р. № 41) і Міністерством охорони здоров'я.

   Оцінка умов праці, якщо є два або більше шкідливих і небезпечних виробничих фактори, здійснюється за найвищим класом або ступенем. Оцінка результатів лабораторних досліджень, інструментальних вимірів проводиться шляхом порівняння фактично визначеного значення з нормативним (регламентованим). При цьому шум і вібрація оцінюються за еквівалентним рівнем.

   Ступінь шкідливості та небезпечності кожного фактора виробничого середовища і трудового процесу (заносяться у гр. 6,7,8 Карти) тільки III класу визначається за критеріями, встановленими Гігієнічною класифікацією праці.

   Право на пенсію за віком на пільгових умовах підтверджується за умови наявності на робочому місці шкідливих і небезпечних факторів III класу умов і характеру праці.

За Списком № 1:

1) не менше двох факторів 3-го ступеня відхилення від норм; або

2) одного фактора 3-го ступеня і трьох факторів 1-го чи 2-го ступеня відхилення від норм; або

3) чотирьох факторів 2-го ступеня відхилення від норм; або

4) наявності в повітрі робочої зони хімічних речовин гостроспрямованої дії 1-го чи 2-го класу небезпеки.

За Списком № 2:

1) одного фактора 3-го ступеня відхилення від норм; або

2) трьох факторів 1-го, 2-го ступеня відхилення від норм; або

3) чотирьох факторів 1-го ступеня відхилення від норм.

Розглянемо це положення на конкретному прикладі: працівнику за результатами атестації робочих місць за умовами праці встановлено перевищення таких шкідливих виробничих факторів:

пил, переважно фіброгенної дії — 1-й ступінь;

мікроклімат у приміщенні — 2-й ступінь;

напруженість праці — 1 -й ступінь.

   Отже, враховуючи Показники факторів виробничого середовища, важкості і напруженості трудового процесу для підтвердження права на пільгове пенсійне забезпечення, оскільки у даному випадку є наявність трьох факторів 1, 2-го ступеня відхилення від норм, працівнику буде підтверджено право на пенсію за віком на пільгових умовах за Списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників з шкідливими та важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах.

 

Переглядів: 101 | Додав: Falcon | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0