Управління соціального захисту Глухівської міської ради
Головна » 2012 » Липень » 3 » ЗАПИТУВАЛИ ? ВІДПОВІДАЄМО
16:35
ЗАПИТУВАЛИ ? ВІДПОВІДАЄМО
?- Чи є право на доплату за шкідливі умови праці
при роботі за комп’ютером?

Віднесення робіт до категорії зі шкідливими умовами праці можливе тільки на підставі результатів атестації робочих місць за умовами праці.
За умови дотримання Державних санітарних правил і норм робота, пов’язана з використанням персонального комп’ютера, не належить до категорії зі шкідливими умовами праці.
Водночас, відповідно до Закону України „Про охорону праці”, роботодавець може за свої кошти додатково встановлювати за колективним договором працівникам пільги і компенсації, не передбачені законодавством.

?- Яка атестація робочих місць вважається вперше проведеною, а яка — черговою? Проводити атестацію треба для всього підприємства
чи для кожної професії (посади) окремо?

Основна мета атестації — регулювати відносини між власником або уповноваженим ним органом і працівниками в галузі реалізації прав на здорові і безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення, пільги та компенсації за роботу в несприятливих умовах праці.
Атестацію проводить атестаційна комісія, склад і повноваження якої визначаються наказом по підприємству, організації в строки, передбачені колективним договором, але не рідше одного разу на п’ять років. Відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації покладається на керівника підприємства, організації (п. 4 Порядку № 442).
Саме атестаційна комісія підприємства, яка здійснює організаційне, методичне керівництво і контроль за проведенням робіт на всіх етапах атестації, визначає перелік робочих місць, що підлягають атестації.
Завершення атестації оформляється наказом по підприємству, організації, яким затверджується перелік робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад, працівникам яких підтверджено право на пільги і компенсації, передбачені законодавством, серед них право на пенсію за віком на пільгових умовах за Списками № 1 або № 2. Цей перелік погоджується з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) і зберігається протягом 50 років.
Відповідно до пункту 4.2 Порядку застосування Списків № 1 і № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників при обчисленні стажу роботи, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 18 листопада 2005 року № 383 (далі — Порядок № 383), результати атестації (як уперше проведеної, так і чергової) застосовуються під час обчислення стажу, який дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, упродовж п’яти років після затвердження її результатів, за умови, якщо впродовж цього часу на цьому підприємстві не змінювалися докорінно умови і характер праці (виробництво, робота, робоче місце), що дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах.
У разі підтвердження цього права за результатами вперше проведеної атестації, до стажу, який дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, зараховується п”ятирічний період роботи на цьому підприємстві у виробництвах, передбачених Списками, до дати видання наказу на підприємстві про результати проведення атестації та період роботи упродовж наступних п’яти років з урахуванням вимог вказаного пункту 4.2 Порядку № 383.

?- Чи можна компенсувати видачу молока грошима?
Працівникам, зайнятим на роботах з важкими та шкідливими умовами праці, молоко видається відповідно до вимог "Порядка бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов рабочим и служащим, занятым на работах с вредными условиями труда”, затвердженого постановою Держкомпраці СРСР і Президії ВЦРПС від 16 грудня 1987 р. № 731/П-13, де чітко записано: «не допускать: оплату молока деньгами, замену его другими товарами и продуктами (кроме равноценных — кефира, простокваши, мацони и т. д.), выдачу молока за одну или несколько смен вперед, равно как и за прошедшие смены и отпуск его на дом».


Переглядів: 492 | Додав: Falcon | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0