Управління соціального захисту Глухівської міської ради
Головна » 2011 » Травень » 26 » Випробування при прийомі на роботу
13:33
Випробування при прийомі на роботу
    Під час укладення трудового договору його сторони відповідно до ст. 26 КЗпП можуть дійти згоди щодо проведення випробування працівника з метою перевірки його відповідності виконуваній роботі. Одностороннє встановлення роботодавцем умови про випробування є порушенням вимог названої законодавчої норми. Цією статтею заборонено встановлення випробування під час прийняття на роботу осіб, які не досягли 18 років; молодих робітників після закінчення професійних навчально – виховних закладів; молодих спеціалістів після закінчення вищих навчальних закладів; осіб, звільнених в запас з військових чи альтернативної (невійськової) служби; інвалідів, направлених на роботу відповідно до рекомендації медико – соціальної експертизи; у разі прийняття на роботу в іншу місцевість; у разі переведення на роботу на інше підприємство, в установу, організацію; в інших випадках, якщо це прямо передбачено законодавством. Відповідно до ст. 27 КЗпПУ термін випробування в разі прийняття на роботу працівників робітничих професій не може перевищувати одного місяця і трьох місяців – для інших працівників, якщо інше не встановлено законодавством. В окремих випадках, лише за погодженням з профспілковим комітетом роботодавець може встановити термін випробування до шести місяців. Якщо термін випробування закінчився, а працівник продовжує працювати, він вважається таким, що витримав випробування, і наступне розірвання трудового договору допускається лише на загальних підставах. Якщо протягом терміну випробування встановлено не відповідність працівника роботі, на яку його було прийнято, роботодавець протягом цього терміну має право розірвати трудовий договір на підставі ст. 28 КЗпП. Підставою для такого розірвання трудового договору маже бути саме виявлена невідповідність працівника виконуваній роботі, а не інші причини, приміром, порушення трудової дисципліни. Крім того, у разі звільнення за цією підставою потрібно додержуватись норм ст. 184 КЗпП, якою заборонено роботодавцю звільняти з власної ініціативи вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох або до шести років, якщо дитина за медичним висновком потребує домашнього догляду, одиноких матерів за наявності дитини віком до 14 років або дитини інваліда, яка вважається такою до досягнення нею 18 років. Таким чином, якщо протягом терміну випробування жінкою було подано роботодавцю документи, що підтверджують поширення на неї умов, установлених цією законодавчою нормою, її не може бути звільнено до закінчення дії цих умов, а в разі ліквідації підприємства – звільняють лише з обов’язковим працевлаштуванням.
    На практиці трапляються випадки запровадження для працівника так званого стажування. При цьому роботодавець не вважає виконані працівником під час стажування роботи такими, що виконані на умовах трудового договору, та відмовляються від їхньої оплати. Проте законодавством не передбачено можливості безоплатного виконання найманим працівником будь – якої роботи на користь роботодавця. Таким чином, використання безоплатної праці громадян під час їхнього стажування порушує права на оплату праці. Роботодавець може запроваджувати стажування працівника лише з метою його навчання майбутній роботі. Крім того, до працівників, які проходять стажування, не можуть застосовуватись правила звільнення, передбачені для працівників, яким установлено випробування.
    Водночас колективним договором підприємства для працівників, які проходять випробування чи стажування, може бути встановлено умови оплати праці, відмінні від умов оплати праці основних працівників, але не менші від мінімальних гарантій в оплаті праці, встановлених законодавством, генеральною чи галузевою угодою.

Переглядів: 422 | Додав: Falcon | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0