Управління соціального захисту Глухівської міської ради
Головна » 2011 » Грудень » 6 » Укладання трудового договору в письмовій формі – обов’язок роботодавця
09:57
Укладання трудового договору в письмовій формі – обов’язок роботодавця
Трудовий договір — угода між працівником і власником підприємства, установи,організації або уповноваженим ним органом (далі власник), за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою з підпорядкуванням внутрішньому трудовому розпорядку, а власник — виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором й угодою сторін. Працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на декількох підприємствах, в установах, організаціях, якщо інше не передбачене законодавством, колективним договором або угодою сторін.

Відповідно до Конституції України будь-яке пряме або непряме обмеження прав чи встановлення прямих або непрямих переваг при укладенні, зміні та припиненні трудового договору залежно від походження, соціального і майнового стану, расової та національної належності, статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, членства у професійній спілці чи іншому об'єднанні громадян, роду і характеру, занять, місця проживання не допускається.

Трудовий договір може бути: 1) безстроковим, що укладається на невизначений строк; 2) на визначений строк, встановлений за погодженням сторін; 3) таким, що укладається на час виконання певної роботи. Строковий трудовий договір укладається у випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру наступної роботи, або умов її виконання, або інтересів працівника та в інших випадках, передбачених законодавчими актами. Трудовий договір укладається, як правило, в письмовій формі.

Укладення трудового договору в письмовій формі - обов'язок роботодавця. Тому працівник не повинен нести несприятливі юридичні наслідки від недотримання роботодавцем цього обов'язку. Основний доказ існування трудового договору полягає не в його формі, а у фактичному наявності трудових відносин. Якщо працівник приступив до роботи з відома або за дорученням роботодавця або його представника, то трудовий договір, не оформлений належним чином, вважається укладеним. Однак фактичне допущення до роботи не звільняє роботодавця від обов'язку оформити трудовий договір у письмовій формі. Більш того, КЗпП зобов'язує роботодавця зробити це в стислі терміни - не пізніше семи днів з дня фактичного допущення працівника до роботи.

З укладенням трудового договору його сторони набувають всі права і обов'язки, що випливають з трудових правовідносин. Якщо працівник, що уклав трудовий договір, не приступив до роботи у встановлений термін, то роботодавець має право анулювати трудовий договір. У цьому випадку видається відповідний наказ.

Потрібно відмітити, що письмова форма трудового договору в сучасних умовах економічної нестабільності є найбільш оптимальною. Особливо її значення збільшується зі зростанням договірного регулювання праці, з розширенням прав підприємств як в регулюванні власне трудових відносин, так і відносин щодо додаткового соціального забезпечення працівників.

Письмова форма передбачає детальний виклад обов'язків як працівника, так і роботодавця щодо забезпечення трудового договору. Сюди можуть включатися, крім умов, встановлених за угодою сторін, також і умови, передбачені законодавством.

Письмову форму трудового договору не слід плутати з процедурою його оформлення. Ті обставини, що працівник пише заяву про прийом на роботу, власник видає наказ про прийом на роботу і т. ін., не означають письмової форми трудового договору. Це вже етапи оформлення укладеного трудового договору.

У разі укладення трудового договору між працівником і фізичною особою фізична особа повинна у тижневий строк з моменту фактичного допущення працівника до роботи зареєструвати укладений у письмовій формі трудовий договір у державній службі зайнятості за місцем свого проживання у порядку, визначеному Міністерством праці та соціальної політики України. При укладенні трудового договору забороняється вимагати від осіб, які влаштовуються на роботу, відомості про їх партійну і національну приналежність, походження, прописку та документи, подання яких не передбачено законодавством.

Переглядів: 428 | Додав: Falcon | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0