Управління соціального захисту Глухівської міської ради
Головна » 2016 » Січень » 20 » Укладайте колективні договори
09:53
Укладайте колективні договори

  Колективний договір - це нормативно-правовий акт, що забезпечує регулювання трудових відносин у сфері застосування найманої праці і укладається з метою узгодження інтересів найманих працівників і власника або уповноваженого ним органу.
   Процедура проведення колективних переговорів з метою укладення колективного договору спрямована на досягнення соціальної злагоди на конкретному підприємстві.
   Колективний договір - це засіб співробітництва Сторін на виробничому рівні, який базується на засадах рівноправності сторін, взаємної довіри та регулярності проведення консультацій, обов’язковості виконання досягнутих домовленостей і відповідальності за взяті зобов’язання.
Колективним договором установлюються всі можливі за даних соціально-економічних умов соціальні пільги, гарантії, компенсації понад встановлені генеральною, галузевою і регіональною угодами, законодавством та регулюють соціально-економічні та трудові відносини між трудовим колективом і роботодавцем.
   Правові засади розробки, укладення та виконання колективних договорів і угод з метою сприяння регулюванню трудових відносин та соціально-економічних інтересів працівників і власників визначені Законом України "Про колективні договори і угоди".
   Відповідно до цього Закону колективний договір, угода укладаються на основі чинного законодавства, прийнятих сторонами зобов'язань з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження інтересів трудящих, власників та уповноважених ними органів.
Законом передбачено, що колективний договір укладається на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності і господарювання, які використовують найману працю і мають право юридичної особи. Колективний договір може укладатися в структурних підрозділах підприємства в межах компетенції цих підрозділів.
    Закон України "Про колективні договори і угоди" передбачає відповідальність за ухилення від участі в переговорах, за порушення і невиконання колективного договору, угоди, за ненадання інформації, необхідної для колективних переговорів і здійснення контролю за виконанням колективних договорів.
Існує низка законодавчих актів, які свідчать не просто про необхідність укладення колективних договорів, а про обов’язковість регулювання цим локальним нормативно-правовим договором суттєвих питань умов праці, заробітної плати, відпочинку та інших.
   Так, відповідно до Закону України «Про оплату праці» форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються підприємствами у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевими (регіональними) угодами. Тобто, в зазначеному положенні є пряма вказівка на обов’язковість конкретизації нормативних положень Закону у колективному договорі.
   В певній мірі, колективний договір відіграє виховну та освітню роль, дисциплінує й згуртовує трудовий колектив і адміністрацію підприємства, спрямовує на високопродуктивну працю та досягнення високих економічних результатів в інтересах обох сторін і держави.
   Тому колективний договір маємо розглядати як акт стабілізуючого характеру, спрямований на цивілізоване врегулювання розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин, необхідність укладення якого не викликає сумніву. В сучасних соціально-економічних умовах його укладення на всіх підприємствах є обов’язковим.
   Таким чином, аналіз значної кількості законодавчих актів свідчить не просто про необхідність укладення колективних договорів, а про обов’язковість регулювання цим локальним нормативно-правовим договором суттєвих питань умов праці, заробітної плати, відпочинку та інших.

Переглядів: 153 | Додав: Falcon | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0