Управління соціального захисту Глухівської міської ради
Головна » 2016 » Липень » 11 » Про деякі питання повідомної реєстрації колективних договорів та угод.
07:31
Про деякі питання повідомної реєстрації колективних договорів та угод.

   Відповідно до статті 9 Закону України "Про колективні договори і угоди"' (далі - Закон), галузеві (міжгалузеві) і територіальні (обласні та республіканська) угоди підлягають повідомній реєстрації в установленому порядку центральним органом виконавчої влади у сфері соціальної політики, а колективні договори і територіальні угоди іншого рівня - місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування.
   Проведення повідомної реєстрації колективних угод і договорів регулює Порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів (далі - Порядок), затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13.02.2013 № 115 (далі - постанова).

   Чи є  обов’язковою реєстрація колективного договору? Які вимоги до подання  додатків та копій колективного договору ?

   Відповідно до пункту 3 Порядку сторони угоди (договору) подають на повідомну реєстрацію угоду (договір) разом з додатками у кількості примірників, що відповідає кількості таких сторін, та копію угоди (договору). Порядок не містить особливих умов щодо вигляду копії колективного договору, яка подається сторонами на реєстрацію. Водночас, реєструючий орган повинен перевірити автентичність примірників і копії, поданих на реєстрацію (пункт 2 Порядку).
   Водночас, у повідомній реєстрації може бути відмовлено лише у разі , коли подані на реєстрацію примірники угоди (договору) не є автентичними.
   З огляду на вказане, колективний договір реєструється, одночасно реєструючий орган листом інформує сторони колективного договору про необхідність подання на реєстрацію всіх додатків до договору. 
   Незареєстрований колективний договір має юридичну силу, оскільки договір набирає чинності з дня його підписання представниками сторін або з дня, зазначеного у колективному договорі .
   Водночас, органи, уповноважені розглядати трудові спори беруть до уваги зареєстрований примірник колективного договору (витребовують копію у реєструючого органу або у сторін колективного договору) та рекомендації реєструючого органу, що унеможливлює фальсифікацію документів.

   Щодо визначення документа (супроводжуючого листа), що подається з трьома примірниками колективного договору для повідомної реєстрації.
   В усталеній практиці сторони подають на реєстрацію угоду разом із супровідним листом. Це дозволяє відслідкувати терміни здійснення повідомної реєстрації, мати контактні дані суб'єкта, що надіслав угоду.
Зміст та порядок внесення змін до колективного договору, повернення колективного договору на доопрацювання.
   Відповідно до Закону, зміст колективного договору визначається сторонами в межах їх компетенції (стаття 7). Колективний договір, угода укладаються на основі чинного законодавства, прийнятих сторонами зобов'язань.
Зміни і доповнення до колективного договору, угоди протягом строку їх дії можуть вноситися тільки за взаємною згодою сторін в порядку визначеному колективним договором, угодою (стаття 14 Закону).
   Реєструючий орган не має повноважень втручатися у переговорний процес на підприємстві та визначати зміст колективних договорів.
   Слід звернути увагу що , відповідно до статті 5 Закону умови колективних договорів або угод, що погіршують порівняно з чинним законодавством становище працівників, є недійсними, і забороняється включати їх до договорів і угод.
   У цьому випадку, після ознайомлення з рекомендаціями реєструючого органу, заінтересовані особи (роботодавець, працівники, їх представники) на яких поширюється угода (договір), можуть ініціювати внесення в установленому порядку відповідних змін до угоди (договору).
Крім того, ці рекомендації можуть враховуватися територіальними інспекціями при проведенні перевірок,  Національною службою посередництва і примирення та її відділеннями, судами при розгляді спірних питань.

Переглядів: 140 | Додав: Falcon | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0