Управління соціального захисту Глухівської міської ради
Головна » 2012 » Травень » 16 » Призначення пенсії держслужбовцям
15:48
Призначення пенсії держслужбовцям
Із прийняттям закону про пенсійне реформування відбулися зміни в пенсійному забезпеченні держслужбовців.
Ст. 37 Закону України «Про дер¬жавну службу» (в редакції, що діє з 01.10.2011р.) передбачено, що на одержання пенсії державних службов¬ців мають право чоловіки, які досягли 62 років, та жінки, які досягли пенсій¬ного віку, встановленого ст. 26 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» за наявності стажу державної служби не менше 10 років-, та які на час досягнен¬ня зазначеного віку працювали на по¬садах державних службовців, а також особи, які мають не менше 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад державних служ¬бовців, незалежно від місця роботи на час досягнення зазначеного віку. Пенсія державним службовцям при¬значається в розмірі 80% суми їх за¬робітної плати, із якої було сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, до 1 січня 2011 р. - страхові внески на загальнообов'язкове державне пен¬сійне страхування. Особам, які на час звернення за призначенням пенсії не є державними службовцями, - у роз¬мірі 80% заробітної плати працюючо¬го державного службовця відповідної посади та рангу за останнім місцем роботи на державній службі, із якої було сплачено єдиний внесок, а до 1 січня 2011 р. - страхові внески.
До  досягнення  чоловіками  віку 62 роки право на пенсію за віком мають державні службовці - чоловіки 1955 р. н. і старші після досягнення ними такого віку:                  60 років - які народилися • до 31 грудня 1952р.;                       .
60  років 6 місяців - із 1 січня 1953 р. до 31 грудня 1953 р.;
61   рік - із 1 січня 1954 р. до 31 грудня 1954 р.;
61 рік 6 місяців - із 1 січня 1955 р. до 31 грудня 1955 р. .                  '
Приклад 1
Гр. К., 1961 р. н., у березні 2011 р. як учаснику ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 1986 р. при¬значено пенсію за нормами Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування». На дату досягнення 50-річного віку гр. К. працював на посаді державного служ¬бовця, проте стаж державної служби становив дев'ять років і п'ять місяців. У жовтні 2011 р., маючи 10 років ста¬жу державної служби, гр. К. звернув¬ся до управління Пенсійного фонду України за місцем проживання із за¬явою про призначення пенсії держав¬ного службовця.
Оскільки згідно з Законом України «Про державну службу» (в редакції, що діє з 01.10.2011 р.) пенсійний вік для чоловіків, починаючи з 2013 р., по¬ступово збільшується до 62 років, пен¬сія державного службовця гр. К. буде призначена при настанні цього віку.
Стаж державної служби, а також посади і органи, час роботи в яких за¬раховується до стажу державної служ¬би, визначаються згідно з Порядком обчислення стажу державної служби, затвердженим постановою КМУ від 03.05.1994р. №283.
Слід зауважити, що до 20-річного стажу роботи, який дає право на одер¬жання пенсії за цим Законом незалеж¬но від останнього місця роботи, зара¬ховується стаж на посадах державних службовців у державних органах, пе¬редбачених у ст. 25 Закону України «Про державну службу», а також на посадах, віднесених Кабінетом Міні¬стрів України до відповідних катего¬рій посад державних службовців.
Приклад 2
Гр. С. 18.11.1951 р. н. має 25 років стажу державної служби, із них: два роки - строкова служба в армії; вісім років - виборна робота в партійних органах, 15 років (1990 - 2005 рр.) -робота в державних органах на поса¬дах державних службовців.
Гр. С не має 20-річного стажу робо¬ти на посадах, віднесених до категорій посад державних службовців. Проте якщо станом на 18.11.2011 р. гр. С. працював на посаді державного служ¬бовця та мав 35 років страхового ста¬жу, то він набув право на призначення пенсії згідно із Законом України «Про державну службу».

Переглядів: 1597 | Додав: Falcon | Рейтинг: 1.5/2
Всього коментарів: 0