Управління соціального захисту Глухівської міської ради
Головна » 2016 » Травень » 16 » Порядок призначення субсидії
08:07
Порядок призначення субсидії

   Субсидії  призначаються за наявності різниці між розміром плати  за  житлово-комунальні  послуги,  скраплений газ, тверде та рідке  пічне  побутове  паливо  у  межах соціальної норми житла та соціальних  нормативів користування житлово-комунальними послугами і  обсягом  визначеного  Кабінетом Міністрів України обов’язкового відсотка  платежу.

   У    разі    призначення    субсидії    пільги    з    оплати житлово-комунальних   послуг   та   придбання  твердого  палива  і скрапленого газу особам, які зареєстровані (фактично проживають) у житловому   приміщенні   (будинку),   у  період  її  отримання  не нараховуються.    Інформація   про   зазначених   осіб   подається підприємствам  -  виробникам/виконавцям житлово-комунальних послуг та  вноситься до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які  мають  право  на  пільги     Соціальні  норми  житла  та  соціальні нормативи користування житлово-комунальними  послугами встановлюються Кабінетом Міністрів України.

            Субсидія не призначається, якщо:

   будь-хто   із   зареєстрованих  у  житловому  приміщенні (будинку) осіб (осіб, які фактично проживають), яким нараховується плата  за  житлово-комунальні  послуги,  протягом 12 місяців перед зверненням  за  призначенням  субсидії  (призначенням субсидії без звернення) здійснив купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), автомобіля,    транспортного   засобу   (механізму),   будівельних матеріалів,  інших  товарів  довгострокового  вжитку  або  оплатив послуги (одноразово) з будівництва, ремонту квартири (будинку) або автомобіля,  транспортного засобу (механізму), телефонного (в тому числі мобільного) зв'язку, крім житлово-комунальних послуг у межах соціальної  норми  житла  та  соціальних  нормативів  користування житлово-комунальними  послугами  та медичних послуг, пов'язаних із забезпеченням  життєдіяльності,  на  суму,  яка  на  дату  купівлі (оплати) перевищує 50 тис. гривень;

   У  разі  смерті особи, якій було призначено субсидію, надання субсидії    не    припиняється    до    закінчення   опалювального (неопалювального)  періоду  за  умови,  що  у житловому приміщенні (будинку)  зареєстровані  інші  особи, яким нараховується плата за житлово-комунальні  послуги. 

    У  разі  коли у житлових приміщеннях (будинках) зареєстровані неповнолітні   діти,   які   залишились   без  батьківської  опіки (піклування),    субсидія    призначається   за   заявою   опікуна (піклувальника)  і  розраховується  виходячи  з  розміру  пенсії у зв'язку  з  втратою  годувальника  та інших соціальних виплат, які отримує  опікун  (піклувальник)  на  підопічних  дітей.  У  такому випадку  розміри  пенсії у зв’язку з втратою годувальника та інших соціальних виплат, які отримує опікун (піклувальник) на підопічних дітей, не враховуються до сукупного доходу опікуна (піклувальника) у   разі   його  звернення  за  призначенням  субсидії  за  місцем реєстрації. 

   Для  призначення  субсидії  сукупний  дохід  обчислюється виходячи  з  нарахованих  особам  доходів без урахування податку з доходів  фізичних  осіб,  відомості  про які надаються структурним підрозділам  з питань соціального захисту населення ДФС, Пенсійним фондом   України,  фондами  соціального  страхування,  у  порядку, визначеному пунктом 13 цього Положення, а також розмірів державної соціальної  допомоги,  що виплачується структурними підрозділами з питань  соціального  захисту  населення (крім частини допомоги при народженні  дитини,  виплата якої здійснюється одноразово, частини допомоги   при   усиновленні  дитини,  виплата  якої  здійснюється одноразово,  одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання  України  "Мати-героїня",  державної соціальної допомоги на дітей-сиріт   та   дітей,  позбавлених  батьківського  піклування, щомісячної  адресної  допомоги  внутрішньо  переміщеним особам для покриття   витрат   на   проживання,   в   тому  числі  на  оплату житлово-комунальних  послуг). 

   Для  працездатних  осіб  (крім осіб, які навчаються за денною формою  навчання  у  загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних  закладах  і  проживають  разом  з  батьками  чи іншими членами  родини;  осіб,  призваних  на строкову військову службу), середньомісячний дохід яких протягом періоду, за який визначається сукупний  дохід,  менший  від прожиткового мінімуму, встановленого для  працездатних  осіб  на такий період, у розрахунок субсидії за кожний  місяць  зазначеного  періоду включається місячний дохід на рівні  двох  розмірів  прожиткового  мінімуму,  встановленого  для працездатних  осіб  у  відповідному періоді. В окремих випадках за рішенням   районних,   районних   у   мм.   Києві   і  Севастополі держадміністрацій,  виконавчих  органів міських, районних у містах (у  разі  їх створення) рад або комісій, які ними утворюються, для осіб,  які  проживають  у сім’ях, що опинились у складних життєвих обставинах,  у  розрахунок субсидії може включатися місячний дохід на  рівні  прожиткового  мінімуму,  встановленого для працездатних осіб у відповідному періоді.

   Для громадян, які одержують (одержували) стипендію, соціальні виплати   (допомоги   при   народженні  (усиновленні)  дитини,  до досягнення    дитиною    трирічного    віку,    по    догляду   за дитиною-інвалідом  віком  до  18  років,  інвалідом  I чи II групи внаслідок  психічного  розладу,  допомоги  по  безробіттю) і мають право  на  отримання  субсидії,  у  тому  числі на підставі рішень комісій,   під   час   визначення   сукупного   доходу  осіб,  які зареєстровані   (фактично   проживають)   у  житловому  приміщенні (будинку),  враховуються  фактичні розміри стипендій та соціальних виплат.

   Для  студентів,  які мають батьків, зареєстровані в житловому приміщенні  (будинку) самі та навчаються за денною формою навчання у   загальноосвітніх,   професійно-технічних,   вищих   навчальних закладах  і  не  одержують  стипендію, та осіб, які перебувають на обліку  в  територіальних  органах  державної служби зайнятості як безробітні і не одержують допомогу по безробіттю, середньомісячний дохід  яких протягом періоду, за який визначається сукупний дохід, менший  від  прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб  на  такий  період,  у  розрахунок  субсидії за кожний місяць зазначеного   періоду   включається   місячний   дохід   на  рівні прожиткового  мінімуму,  встановленого  для  працездатних  осіб  у відповідному періоді.

   Для  фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування  та  є  платниками  єдиного  податку  першої  групи, незалежно  від отриманих (неотриманих) доходів до сукупного доходу за  кожний  місяць  враховується  дохід  на  рівні  двох  розмірів прожиткового  мінімуму,  встановленого  для  працездатних  осіб на відповідний  місяць,  для  фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену  систему  оподаткування  та  є платниками єдиного податку другої    групи,   -   трьох   розмірів   прожиткового   мінімуму, встановленого   для   працездатних   осіб,  для  фізичних  осіб  - підприємців,  які  обрали  спрощену  систему  оподаткування  та  є платниками  єдиного  податку  третьої  групи,  - чотирьох розмірів прожиткового  мінімуму,  встановленого  для працездатних осіб. При цьому  не  враховується  дохід,  отриманий самозяйнятою особою, та дохід  від  підприємницької  діяльності, інформацію про які надано ДФС  на  запит.  Система  оподаткування  та група платника єдиного податку   для  спрощеної  системи  оподаткування  визначається  на початок місяця, з якого призначається субсидія.

   Субсидія  для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного  побутового  палива  призначається один раз на календарний рік за особистим зверненням громадян.

   Для  орендарів  житлового  приміщення  (будинку) субсидія для відшкодування   витрат   на   оплату   житлово-комунальних  послуг призначається  на  строк  дії  договору  найму  (оренди) житлового приміщення,  але не більше ніж на 12 місяців з місяця звернення за її  призначенням.  На  наступний  строк  субсидія призначається за особистим зверненням орендаря.

   У  разі  коли  через  несплату громадянином вартості фактично спожитої   послуги  з  урахуванням  розміру  призначеної  субсидії надання    субсидії    для    відшкодування   витрат   на   оплату житлово-комунальних  послуг припинено, громадянин набуває право на її  призначення  на  наступний період після подання документів, що підтверджують  погашення  заборгованості,  яка  виникла  за період отримання   субсидії. 

   За отриманням додаткової інформації та для попереднього запису на прийом з питань призначення соціальних допомог звертатись за телефонами 7-05-13 та 2-63-87.

   Адреса управління соціального захисту населення : вул..Курлука, 1/3

Переглядів: 164 | Додав: Falcon | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0