Управління соціального захисту Глухівської міської ради
Головна » 2016 » Вересень » 20 » Порядок призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги
13:00
Порядок призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги

Постановою КМУ від 29 квітня 2004 р. N 558 затверджено Порядок призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, відповідно до якої:

Непрацюючим фізичним особам, які постійно надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами), призначається щомісячна компенсаційна виплата (далі - компенсація).

Фізична особа, яка надає соціальні послуги, має право одержувати тільки одну компенсацію незалежно від кількості обслуговуваних осіб, видів та обсягу послуг. 

Для призначення компенсації подаються такі документи: 
1) фізичною особою, яка надає соціальні послуги: 

заява про згоду надавати соціальні послуги; 

паспорт або інший документ, що посвідчує особу; 

висновок лікарсько-консультаційної комісії про те, що стан її здоров'я дозволяє постійно надавати соціальні послуги; 

копія трудової книжки, а у разі відсутності трудової книжки - письмове повідомлення особи із зазначенням інформації про відсутність трудової книжки та про останнє місце роботи чи отримання доходів;

заява про надання згоди на проведення перевірки даних про доходи особи з використанням відомостей Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (з урахуванням вимог Закону України "Про захист персональних даних") 

2) особою, яка потребує надання соціальних послуг, або її законним представником (у разі визнання цієї особи недієздатною): 

заява про необхідність надання соціальних послуг; 

паспорт або інший документ, що посвідчує особу; 
копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією (форма N 157-1/о, затверджена наказом МОЗ від 30 липня 2012 р. N 577) 
 висновок лікарсько-консультаційної комісії про необхідність постійного стороннього догляду та нездатність особи до самообслуговування (за винятком інвалідів I групи, інвалідність яких встановлена безстроково та які згідно з довідкою до акта огляду медико-соціальною експертною комісією потребують постійного стороннього догляду). Порядок видачі такого висновку та його форма затверджуються МОЗ; 
3) законним представником дитини, яка потребує надання соціальних послуг: 
 заява про необхідність надання соціальних послуг; 

копія свідоцтва про народження дитини; 

висновок лікарсько-консультаційної  комісії про необхідність постійного стороннього догляду та нездатність дитини до самообслуговування.

 Днем подання заяв для призначення компенсації вважається день реєстрації структурним підрозділом  з питань соціального захисту населення районної, районної у м. Києві державної адміністрації, виконавчого органу міської ради заяв з необхідними документами. 
 
Якщо заяви та документи  надсилаються поштою, днем подання заяв для  призначення  компенсації вважається дата,  зазначена на поштовому штемпелі місця відправлення. 

 У разі коли до заяв не додані всі необхідні документи, структурний підрозділ з питань соціального захисту населення районної, районної у м. Києві державної адміністрації, виконавчого органу міської ради письмово протягом трьох днів повідомляє заявнику, які документи слід подати додатково. Якщо вони будуть подані не пізніше трьох місяців з  дня одержання такого повідомлення, днем подання заяв вважатиметься день їх прийняття або відправлення.

Виплата компенсації тимчасово зупиняється у разі пропущення інвалідом чергового переогляду органами медико-соціальної експертизи або дитиною-інвалідом - лікарсько-консультаційними комісіями, а у разі визнання  знову інвалідом або дитиною-інвалідом поновлюється з дня зупинення виплати, але не більш як за один місяць. Якщо при цьому інваліду встановлено іншу групу, компенсація за зазначений період виплачується у раніше встановлених розмірах за попередньою групою. 

Якщо строк переогляду пропущено з поважної причини, що підтверджується органом медико-соціальної експертизи (лікарсько-консультаційною комісією), виплата компенсації поновлюється з дня її зупинення, але не більш як за три роки за умови, що протягом цього періоду особа визнана інвалідом або дитиною-інвалідом. За місяць до закінчення строку виплати структурний підрозділ з питань соціального захисту населення районної, районної у м. Києві державної адміністрації, виконавчого органу міської ради зобов'язаний у письмовій формі попередити фізичну особу про причину припинення виплати. 

 Якщо одержувачем компенсації приховано або подано недостовірні дані, що вплинуло на встановлення права на призначення компенсації та визначення її розміру, внаслідок чого були надміру  виплачені кошти, структурний  підрозділ з питань соціального захисту населення районної, районної у м. Києві державної адміністрації, виконавчого органу міської ради: 
 визначає обсяг надміру виплачених коштів та встановлює строки їх повернення; 
 повідомляє отримувачу компенсаційної виплати про обсяг надміру виплачених коштів та строки їх повернення; 
 у разі врахування надміру виплачених коштів під час виплати компенсації у наступних періодах проводить щомісячні відрахування на підставі своїх рішень у розмірі не більш як 20 відсотків суми, що підлягає виплаті. 
Якщо фізична особа отримала винагороду за роботу, яку виконувала менше календарного місяця, виплата компенсації не припиняється, а здійснюється перерахунок за фактичну кількість днів, протягом яких надавалися соціальні послуги.
Якщо фізична особа, якій надаються соціальні послуги, перебуватиме на санаторно-курортному лікуванні або ж на стаціонарному лікуванні самостійно без супроводу та догляду з боку фізичної особи, яка надає соціальні послуги, виплата компенсації тимчасово припиняється та відновлюється на підставі заяви фізичної особи про продовження надання соціальних послуг та довідок про закінчення  перебування на санаторно-курортному лікуванні або на стаціонарному лікуванні. 
Якщо фізична особа не повернула добровільно надміру виплачені суми, вони стягуються в судовому порядку на підставі заяви структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районної, районної у м. Києві державної адміністрації, виконавчого органу міської ради, що призначив компенсацію. 

Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районної, районної у м. Києві державної адміністрації, виконавчого органу міської ради, що призначають та виплачують щомісячну компенсацію, здійснюють контроль за діяльністю фізичних осіб, які надають соціальні послуги. 

 

 

Переглядів: 210 | Додав: Falcon | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0