Управління соціального захисту Глухівської міської ради
Головна » 2017 » Вересень » 7 » ПОРЯДОК забезпечення інвалідів автомобілями затверджений  Постановою Кабінетів Міністрів України  № 999 від 19 липня 2006 року
15:13
ПОРЯДОК забезпечення інвалідів автомобілями затверджений  Постановою Кабінетів Міністрів України  № 999 від 19 липня 2006 року

   Цей Порядок визначає механізм забезпечення легковими автомобілями, інвалідів,   зокрема  дітей-інвалідів,  які  мають  право  на  їх отримання  безоплатно  або  на  пільгових  умовах,  є  громадянами України  і  місце  проживання  яких  зареєстровано  (далі  - місце реєстрації)  в  Україні  в установленому  законодавством порядку.           
   Для забезпечення автомобілями діти-інваліди беруться на облік після досягнення ними п'ятирічного віку.
   Підставою для забезпечення інвалідів автомобілями є заява, документи,  зазначені  у  пункті 34 цього Порядку,  та висновок обласної,  центральної  міської   медико-соціальної експертної комісії (далі - відповідно облМСЕК,  ЦМСЕК, КрМСЕК) про наявність   в   інваліда   медичних показань   для забезпечення автомобілем і наявність або відсутність протипоказань до керування ним  залежно  від умов  забезпечення  автомобілем,  зазначених  у пунктах  29-31 цього Порядку. 
   Незалежно від медичних показань мають право  на  забезпечення автомобілями: 
     - інваліди I та II групи з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській  АЕС та потерпілих  від  Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою,  а також громадян,  які брали участь у ліквідації інших  ядерних  аварій  та  випробувань,  у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї (категорія 1);
     - інваліди війни I групи по зору або без обох рук;
     - інваліди з куксами обох ніг і рук.
   Крім  того,  інвалід або член його сім'ї, який зареєстрований за   місцем   реєстрації   інваліда   і  якому передається  право користування   автомобілем,   законний  представник недієздатного інваліда, дитини-інваліда,  інша  особа,  якій  передається право користування автомобілем (для інвалідів війни та інвалідів I групи  числа  учасників  ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС   та  потерпілих від  Чорнобильської  катастрофи,  щодо  яких встановлено   причинний   зв'язок  інвалідності  з Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних   аварій   та   випробувань,  у  військових навчаннях  із застосуванням  ядерної зброї (категорія 1), та інвалідів унаслідок трудового каліцтва)  та  яка  зареєстрована  в  одному населеному пункті  з  інвалідом, подає  копію посвідчення  водія  на  право керування автомобілем відповідної категорії. 
   До  членів  сім'ї  інваліда  належать  громадяни України, які проживають  разом з ним, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права  та  обов'язки  на  підставі  шлюбу, кровного споріднення, усиновлення,  опіки  або  піклування  над неповнолітніми дітьми, а також   на інших  підставах,  які  не заборонені  законом  і  не суперечать моральним засадам суспільства, та місце проживання яких зареєстровано  в  Україні  в установленому законодавством порядку. 
  На облік беруться і забезпечуються автомобілями інваліди, які: не    мають    в  особистому користуванні   автомобільного транспортного  засобу,  у тому числі придбаного за власні кошти або отриманого  через  структурний  підрозділ соціального захисту населення  або управління  виконавчої дирекції,  що  перебував в експлуатації менш як 10 років      протягом семи   років перед  взяттям  на облік  і  за  час перебування на  обліку  не  отримували автомобіль  як благодійну допомогу   або   протягом  цього  часу  не  реєстрували  придбаний автомобіль, строк експлуатації якого менше ніж п'ять років.  
   Для  взяття  на  облік та забезпечення автомобілем відповідні структурні  підрозділи соціального захисту  населення  або управління виконавчої дирекції надсилають запит до відповідного   підрозділу МВС   для   отримання  відомостей  про реєстрацію  на ім'я інваліда, законного представника недієздатного інваліда,  дитини-інваліда автомобіля протягом останніх семи років перед  взяттям  на облік  і за час перебування на обліку.     
   У разі коли за час перебування на обліку в інваліда змінилася група  інвалідності  або  йому було встановлено групу інвалідності без  зазначення  строку повторного огляду, йому необхідно повторно пройти  огляд  облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК) для підтвердження наявності медичних   показань   для   забезпечення   автомобілем   на   дату встановлення  зазначених змін. 
   Якщо протягом  часу  перебування  на  обліку  інвалід втратив підстави, зазначені у цьому пункті, він знімається з обліку.  
   Не береться на облік інвалід,  який  має  відповідні  медичні показання  для  забезпечення автомобілем  з  ручним керуванням та протипоказання до керування автомобілем,  у разі відсутності члена сім'ї,  який  зареєстрований за місцем реєстрації інваліда і якому інвалід  міг би передати право користування автомобілем.
   Для  взяття  на  облік  інвалід,  законний  представник недієздатного    інваліда,   дитини-інваліда   подає   до   органу соціального  захисту  населення  за  місцем  реєстрації, а інвалід унаслідок  трудового каліцтва - до відділення виконавчої дирекції заяву,  форма  якої затверджується Мінсоцполітики. 
   До заяви,  додаються:     
- копія довідки  МСЕК про групу та причину інвалідності,  а для дітей-інвалідів - копія медичного висновку;
- паспорт та копію паспорта (для інваліда,  законного представника  недієздатного інваліда, дитини-інваліда),  та копія свідоцтва про народження (для дитини-інваліда);
- довідка та копію довідки про  присвоєння  ідентифікаційного номера інваліду та члену  сім'ї, якому  передається  право користування автомобілем, законному  представнику недієздатного  інваліда,  дитини-інваліда; 
- документ  про  реєстрацію місця проживання та члена сім'ї, іншої  особи,  яким передається право користування автомобілем;   
    - для інвалідів I,  II і III групи з числа учасників ліквідації наслідків   аварії   на Чорнобильській АЕС  та  потерпілих  від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок  інвалідності з Чорнобильською катастрофою,  а також громадян,  які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та  випробувань,  у військових  навчаннях  із застосуванням ядерної  зброї,  - копія посвідчення про належність до категорії  1  осіб,  що  постраждали внаслідок дії зазначених факторів,  та медична довідка визначеного органами  охорони здоров'я  зразка  щодо  спроможності   інваліда керувати   автомобілем   (для   інвалідів   I   і  II групи,  які забезпечуються автомобілями безоплатно);
- для інвалідів від загального захворювання  або  захворювання,  отриманого  під  час проходження  військової  служби  чи служби в органах  внутрішніх  справ,  державної  безпеки, інших військових формувань,  з  числа осіб, які брали безпосередню участь у бойових 
діях під час Великої Вітчизняної війни та війни з імперіалістичною Японією,  -  довідка,  видана військкоматом, інші документи (копія військового  квитка  або  партизанського квитка), що підтверджують таку   участь   (видається  військкоматом  на  запит  структурного підрозділу  чи  органу соціального захисту населення), посвідчення інваліда  війни; 
- для інвалідів унаслідок трудового каліцтва - копія  акта  про нещасний   випадок   на виробництві   або   акта   розслідування професійного захворювання і довідка про перебування  на  обліку  у Фонді соціального страхування;
- для недієздатних  інвалідів - копія рішення суду про визнання  інваліда  недієздатним  та  копія  рішення   (розпорядження)   про встановлення над ним опіки;
- для малолітніх  і неповнолітніх дітей з інвалідністю,  позбавлених батьківського піклування,  -  копія  рішення  (розпорядження)  про встановлення опіки та піклування.
   Після  реєстрації заяви органом соціального захисту населення або  відділенням виконавчої дирекції в день звернення видається, а у  разі  надходження  заяви  поштою  у  триденний строк  інваліду надсилається направлення до лікувально-профілактичного закладу для проходження   медичного  огляду  та  направлення  на  МСЕК. 
   Після проходження  інвалідом  медичного огляду лікувально-профілактичний заклад  у п'ятиденний строк  надсилає до блМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК) направлення  (форма  N  088/0  і витяг з медичної картки  амбулаторного  (стаціонарного)  хворого та в обов'язковому порядку повідомляє про це орган соціального захисту населення або відділення  виконавчої  дирекції, яке  видало  таке направлення.   
   Після   надходження  повідомлення  лікувально-профілактичного закладу  орган соціального захисту населення надсилає документи інваліда  разом  із  заявою до структурного підрозділу соціального захисту   населення,   а   відділення  виконавчої  дирекції  -  до управління виконавчої  дирекції для подальшого розгляду. 

Забезпечення інвалідів автомобілями,  визнаними гуманітарною допомогою 

   За  бажанням інвалідів структурні підрозділи соціального захисту  населення можуть забезпечувати їх автомобілями, ввезеними  в   Україну  і  визнаними  в  установленому порядку  гуманітарною допомогою, без права продажу, дарування, передачі (в тому числі за 
довіреністю)   іншій  особі.  Автомобілями,  отриманими  головними управліннями як гуманітарна допомога, інваліди (за їх бажанням або за   бажанням   законних  представників недієздатних інвалідів), діти-інваліди   (за   бажанням  їх  законних  представників),  які перебувають   на  обліку  в структурних  підрозділах  соціального захисту    населення    та управліннях   виконавчої   дирекції, забезпечуються  безоплатно  в  порядку  черговості.      
   Автомобіль,  отриманий  структурним  підрозділом  соціального захисту   населення   як   гуманітарна  допомога  для  конкретного інваліда,  який  перебуває  на обліку, видається безоплатно такому інваліду  (за  його  згодою  або  за згодою законного представника недієздатного  інваліда), дитині-інваліду (за згодою її законного представника)  незалежно  від черговості  на  десятирічний строк, визначений  з  дати  видачі,  із  зняттям з обліку. 
   Автомобіль, отриманий як гуманітарна допомога для конкретного інваліда,  який  уже користується автомобілем,  отриманим  через структурний підрозділ соціального захисту населення або управління виконавчої   дирекції   згідно   з  цим  Порядком  (у  тому числі автомобілем,  отриманим як гуманітарна допомога), видається такому інваліду  за умови повернення структурному підрозділу соціального захисту  населення  або управлінню виконавчої дирекції автомобіля, яким  він користується, у повному комплекті.
   У разі відмови інваліда, законного представника недієздатного інваліда,  дитини-інваліда  від автомобіля, отриманого структурним підрозділом соціального захисту населення як гуманітарна допомога, такий автомобіль отримується в порядку черговості іншим інвалідом, 
який перебуває на обліку.
   У разі коли автомобіль,  визнаний гуманітарною допомогою,  не отримано  інвалідом  у зв'язку  із   смертю,   такий   автомобіль пропонується в порядку черговості іншому інваліду, який перебуває на обліку.
   У  разі  коли  під  час  експлуатації  автомобіля, отриманого інвалідом  як гуманітарна допомога,  у нього або члена його сім'ї, якому   передано   право   користування   автомобілем,   законного представника  недієздатного інваліда,  дитини-інваліда виявляються протипоказання до керування ним,  він або член його сім'ї переїхав на  інше місце  проживання  або  у разі смерті члена сім'ї, якому передано  право користування автомобілем, чи його відмови керувати автомобілем,  питання  про передачу права користування автомобілем члену сім'ї, який зареєстрований за місцем реєстрації інваліда або в   одному   населеному   пункті  з  ним, вирішується  у  кожному конкретному    випадку за   рішенням   структурного   підрозділу соціального  захисту  населення  за клопотанням органу соціального захисту  населення. 
  Інваліду,  законному  представнику  недієздатного інваліда чи  дитини-інваліда  за  їх бажанням може бути безоплатно переданий у власність   автомобіль,   визнаний гуманітарною  допомогою,  яким інвалід  був  забезпечений через структурний підрозділ соціального захисту населення і користувався більше 10 років, за рішенням обласних, міських держадміністрацій. 
   Після  смерті  інваліда, дитини-інваліда автомобіль, визнаний гуманітарною   допомогою,   яким   інвалід,   дитина-інвалід  були  забезпечені   через   структурний  підрозділ  соціального захисту населення,   за   бажанням  членів  сімей,  спадкоємців  інвалідів передається  їм  у власність безоплатно за рішенням обласних,  міських  держадміністрацій.  
   У  разі відсутності членів  сім’ї,  спадкоємців  або  в  разі  небажання членів сім’ї, спадкоємців отримати  автомобіль  такий  автомобіль  повертається структурному підрозділу соціального  захисту населення. 
   Повернутий   автомобіль   структурний  підрозділ  соціального захисту  населення  здає підприємству,  що  здійснює заготівлю та переробку  металобрухту,  або видає в порядку черговості інваліду, який  перебуває  на  обліку.  Такий інвалід знімається з обліку на 
десятирічний  строк,  який визначається починаючи з дати отримання  автомобіля   попереднім   інвалідом,  з  урахуванням  строку  його експлуатації  померлим  інвалідом. 
   Переобладнання  автомобіля,  отриманого  як   гуманітарна допомога,  відповідно  до потреб  інваліда  здійснюється  за його рахунок.  
   У реєстраційних документах на автомобіль підрозділ МВС робить позначку про видачу автомобіля структурним підрозділом соціального захисту  населення,  а також про заборону відчуження автомобіля та передачі  права  керування автомобілем без дозволу цього головного управління. 
   У  разі  порушення  зазначеної  вимоги  інвалід  у подальшому позбавляється  права на забезпечення автомобілем через структурний підрозділ соціального захисту населення.     
   Заміна  автомобіля,  отриманого  інвалідом  через структурний  підрозділ  соціального захисту населення як гуманітарна допомога, здійснюється відповідно до цього Порядку.
   Мінсоцполітики   на   підставі   копій  документів,  що підтверджують  право керування автомобілем інваліда або члена його сім'ї,     законного    представника    недієздатного   інваліда, дитини-інваліда, інформації  про  вартість  і кількість отриманих автомобілів  і копій рішення про визнання автомобілів гуманітарною допомогою затверджує кошториси структурних підрозділів соціального захисту населення  на суму вартості ввезених в Україну і визнаних гуманітарною  допомогою  автомобілів  з відповідним відображенням зазначених сум  на  рахунку  позабалансового  обліку  структурних підрозділів  соціального  захисту населення.
   Після  десятирічного строку експлуатації інвалідом автомобіль знімається  з рахунка позабалансового обліку. 

Переглядів: 71 | Додав: Falcon | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0