Управління соціального захисту Глухівської міської ради
Головна » 2015 » Березень » 5 » Колективний договір – запорука соціального захисту
16:24
Колективний договір – запорука соціального захисту

   Законодавчо встановлено, що колективний договір повинен укладатися на всіх підприємствах, в установах, організаціях, які використовують найману працю. Стаття 20 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” зобов’язує роботодавців, їх об'єднання, органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування брати участь у колективних переговорах щодо укладання колективних договорів і угод.
   Порядок прийняття колективного договору є найбільш демократичним порівняно з порядком прийняття інших локальних нормативних актів. Працівники можуть брати участь у процедурі прийняття колективного договору безпосередньо, а не бути лише пасивними учасниками. Отже, з’являється реальна можливість щось змінювати в поліпшенні умов праці та соціально-трудових відносинах.
   На жаль, лишається частка підприємств, установ, організацій, на яких колективні договори не укладаються. Це зумовлюється, у першу чергу, тим, що на невеликих підприємствах часто відсутня профспілкова організація, а працівники за умов зростаючого безробіття, цінуючи своє робоче місце, не порушують питання про укладення колективного договору.
   Відповідно до частини другої статті 9 Закону України "Про колективні договори і угоди” колективний договір набирає чинності з дня його підписання представниками сторін або з дня, зазначеного в ньому.
   Строк чинності колективного договору законодавство не встановлює, він визначається угодою сторін. Як правило, колективні договори укладаються на термін від одного до трьох років.
   Після закінчення строку дії колективний договір продовжує діяти доти, доки сторони не укладуть новий договір або не переглянуть чинний, якщо інше не передбачено договором. При цьому слід зазначити, що колективний договір у разі:
-     зміни складу, структури, найменування уповноваженого власником органу, від імені якого укладено цей договір, - зберігає чинність;
-     реорганізації підприємства - зберігає чинність протягом строку, на який його укладено, або може бути переглянутий за згодою сторін;
-     зміни власника підприємства - зберігає чинність протягом строку його дії, але не більше одного року (у цей період сторони повинні розпочати переговори про укладення нового чи зміну або доповнення чинного колективного договору);
-     ліквідації підприємства - діє протягом усього строку проведення ліквідації.
   Згідно зі ст. 12 Кодексу законів про працю України колективний договір укладається між власником або уповноваженим ним органом (особою), з одного боку, і профспілковими організаціями, які діють відповідно до своїх статутів, а в разі їх відсутності — представниками, обраними на загальних зборах найманих працівників або уповноважених ними органів, — з другого.
   Право на ведення переговорів й укладання колективних договорів від імені працівників організації надається професійним спілкам, об'єднанням профспілок — представниками яких є їх виборні органи, або іншим представницьким організаціям трудящих, наділеним відповідними повноваженнями.
   Крім традиційного кола питань колективні договори та угоди повинні обов’язково передбачати питання гарантування ґендерної рівності, як того вимагає Закон України "Про забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків”. Відповідно до вимог ст.ст. 17-18 зазначеного закону жінкам і чоловікам забезпечуються рівні права та можливості у працевлаштуванні, просуванні по роботі, підвищенні кваліфікації та перепідготовці. Роботодавець зобов'язаний:
-     створювати умови праці, які дозволяли б жінкам і чоловікам здійснювати трудову діяльність на рівній основі;
-     забезпечувати жінкам і чоловікам можливість суміщати трудову діяльність із сімейними обов'язками;
-     здійснювати рівну оплату праці жінок і чоловіків при однаковій кваліфікації та однакових умовах праці;
-     вживати заходів щодо створення безпечних для життя і здоров'я умов праці.
   У разі колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин (генеральна угода, регіональні та галузеві угоди, колективні договори) угоди (договори) мають включати положення, що забезпечують рівні права та можливості жінок і чоловіків, із зазначенням строків реалізації відповідних положень.
   Всім відомо, що оцінювати цивілізованість суспільства можна по його відношенню до ветеранів та людей похилого віку. Ветерани праці - це люди, які відпрацювали все життя, а в разі виходу на пенсію залишаються на одинці зі своїми проблемами. Тому важливо включати до колдоговорів питання соціального захисту ветеранів праці та людей похилого віку відповідно до Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні».
   Епідемія ВІЛ-інфекції/СНІДу становить одну з найбільш серйозних загроз для соціального прогресу та економічного розвитку будь-якої країни. Поширення епідемії ВІЛ/СНІДу спричиняє скорочення тривалості життя, загострення проблем бідності, соціальної нерівності, сирітства,  зростання витрат на боротьбу з цією хворобою. ВІЛ/СНІД становить серйозну загрозу для ринку праці, так як епідемія вражає продуктивну частину робочої сили, що зумовлює падіння продуктивності праці, з одного боку, і збільшення бюджетних витрат – з іншого. В кінцевому результаті наслідки поширення цього захворювання погіршують соціально-економічний стан країни. Тому важливо при укладанні колективного договору передбачити питання BIJI-інфікації/СНІДу і туберкульозу у виробничому середовищі та недопущення випадків дискримінації працівників із таким захворюванням відповідно, а також охорони праці, соціального захисту та обов’язкового спеціального страхування на випадок інфікування ВІЛ-інфекцією з урахуванням потреб працівників у контексті ВІЛ-інфекції/СШДу, відповідно до Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ- інфекції/СШДу на 2014-2018 роки, затвердженої Законом України від 20 жовтня 2014 року № 1708-VI
   В сучасних умовах саме колективні трудові договори стають тими нормативними документами, які детально регулюють всі сторони соціально-трудових відносин на підприємствах і в організаціях. Отже, питання розробки змісту цих документів є одним з найважливіших напрямків діяльності профспілок, як найактивніших учасників колективно-договірних процесів.

 

 

Переглядів: 136 | Додав: Falcon | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0