Управління соціального захисту Глухівської міської ради
Головна » 2012 » Вересень » 12 » Колективний договір- регулятор виробничих, трудових і соціально- економічних відносин.
11:36
Колективний договір- регулятор виробничих, трудових і соціально- економічних відносин.

Колективний договір укладається на всіх підприємствах, в установах, організаціях які використовують найману працю і мають права юридичної особи.

            Закон України "Про колективні договори і угоди” визначає правові засади ведення переговорів, розробки, укладання та виконання колективних договорів і угод , законодавчо закріплює систему соціального партнерства. Законом чітко визначена роль колективного договору як регулятора і гаранта трудових і соціально-економічних відносин між роботодавцем і працівниками підприємства, тобто. Закон надав колективним договорам і угодам регулятивну функцію, вказавши, що їхні умови є обов’язковими для підприємств, на які вони поширюються, та сторін, які їх уклали.

Положення і норми колективного договору базуються на основі Кодексу законів про працю України, Закону України "Про колективні договори і угоди”, "Про відпустки”, "Про охорону праці”, інших актів законодавства та чинних на час його підписання генеральної, галузевої та регіональної угод.

            В колективний договір обов’язково включаються нормативні положення, якщо в чинних законодавчих актах міститься пряме визначення про обов’язковість закріплення цих положень в колективному договорі відповідно до статей Кодексу законів про працю України.

            Умови колективних договорів або угод, що погіршують порівняно з чинним законодавством становище працівників, є недійсними, і включати їх до договорів і угод забороняється (стаття 5 Закону України "Про колективні договори і угоди”).

            Відповідно до статті 7 Закону України "Про колективні договори та угоди” і статті 13 КЗпП України, зміст колективного договору визначається сторонами в межах їх компетенції. У колективному договорі встановлюються взаємні зобов’язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин, зокрема:

-          зміни в організації виробництва і праці,

-          забезпечення продуктивної зайнятості,

-          нормування і оплати праці,

-          встановлення форм, системи, розмірів заробітної плати та інших видів трудових витрат (доплат, надбавок, премій),

-          встановлення гарантій, компенсацій, пільг,

-          участі трудового колективу у формуванні, розподілі і використанні прибутку підприємства,

-          режиму роботи, тривалості робочого часу і відпочинку,

-          умов і охорони праці,

-          забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування, організації оздоровлення і відпочинку працівників,

-          умов регулювання фондів оплати праці та встановлення міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці.

      При формуванні змісту колективного договору передбачається довірчість відносин і здійснення узгоджених дій сторін з метою досягнення стабільного стану підприємства на ринку товарів (послуг).

Відповідно до статті 7 Закону України "Про колективні договори і угоди” колективний договір може передбачати додаткові порівняно з чинним законодавством і угоди гарантії, соціально-побутові пільги. При їх встановленні слід враховувати положення статті 9-1 КЗпП України, якою визначено, що установи, організації в межах своїх повноважень і за рахунок власних коштів можуть встановлювати додаткові порівняно з законодавством трудові і соціально-побутові пільги для працівників. Тому при укладанні колективного договору слід враховувати умови, фінансово-економічний стан підприємства, галузеву специфіку, особливості контингенту працівників підприємства.

            Підписання колективного договору можливе лише при досягненні взаємної, добровільної домовленості.

            Контроль за виконанням колективного договору проводиться безпосередньо сторонами, їх представниками, постійно діючою двосторонньою комісією з підготовки і перевірки ходу виконання колективного договору. Порядок, форми і періодичність здійснення контролю визначаються сторонами і вносяться в колективний договір як один із його пунктів.

            За порушення і невиконання зобов’язань колективного договору встановлено адміністративну та дисциплінарну відповідальність.

            Рівну відповідальність несуть сторони і в інших випадках (за ухилення від участі в переговорах, не надання інформації) відповідно до статей 17,18,19 Закону. Порядок і строки накладання штрафів регламентуються Кодексом України про адміністративні порушення.

 

 

Переглядів: 557 | Додав: Falcon | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0