Управління соціального захисту Глухівської міської ради
Головна » 2014 » Січень » 27 » Атестація робочих місць за умовами праці та використання її результатів
15:24
Атестація робочих місць за умовами праці та використання її результатів
   В даний час чимало працівників працюють в контакті з шкідливими виробничими чинниками, вплив яких може стати причиною погіршення стану здоров'я і, як наслідок, розвитку професійних захворювань.
   Стаття 7 Закону України «Про охорону праці» встановлює, що працівники, зайняті на роботах з важкими та шкідливими умовами праці, безкоштовно забезпечуються лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними харчовими продуктами, мають право на скорочення тривалості робочого часу, додаткову оплачувану відпустку, пільгову пенсію, оплату праці в підвищеному розмірі та інші пільги і компенсації, які надаються в порядку, визначеному законодавством. Ці пільги надаються за підсумками атестації робочих місць відповідно до умов праці.
   Атестація робочих місць дає комплексну оцінку всіх виробничих і соціально - економічних  чинників,  що  впливають  на  здоров'я  і  працездатність  працівників, дозволяє врегулювати відносини між ними та власником у галузі реалізації прав на здорові й безпечні умови праці. Атестацію робочих місць необхідно проводити на всіх підприємствах, в установах і організаціях, незалежно від форм власності і господарювання, де присутні шкідливі виробничі фактори в терміни передбачені колективним договором, але не рідше одного разу на п'ять років.
   У  колективні договори обов'язково повинні включатися переліки професій, посад працівників, зайнятих у шкідливих умовах праці, яким за результатами атестації підтверджено право на той чи інший вид пільг і компенсацій. Комплексні заходи щодо досягнення встановлених   нормативів   безпеки   праці,   поліпшення   їх   умов   та   виробничого середовища також є обов'язковою складовою частиною розділу «Охорона праці» колективного договору. Фінансування їх здійснюється відповідно до статті 19 Закону України «Про охорону праці».
   При укладанні трудового договору роботодавець зобов'язаний під розписку проінформувати працівника про умови праці, про наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, можливі наслідки їх впливу на здоров'я та про права на пільги і компенсації (стаття 5 Закону України «Про охорону праці») що неможливо без проведення атестації.
   Аналіз матеріалів атестації робочих місць необхідно здійснювати в напрямах:
- виявлення параметрів виробничого середовища і трудового процесу, що мають найбільше значення у формуванні шкідливих і небезпечних умов праці;
-  складання  номенклатури  шкідливих  і  небезпечних  виробничих  факторів,  які можна усунути і які неможна;
- усунення причин невідповідності фактичного стану умов праці нормативам безпеки;
- виявлення недоліків системи управління охороною праці, що сприяють формуванню шкідливих і небезпечних умов праці на робочих місцях;
- оцінки діяльності роботодавця і служби охорони праці щодо забезпечення нешкідливих і безпечних умов праці.
   Реалізація результатів атестації з метою поліпшення умов праці повинна здійснюватися на принципах профілактики, тобто необхідно не тільки усувати виявлені порушення вимог безпеки, але також запобігати можливі подібні порушення надалі.

Переглядів: 409 | Додав: Falcon | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0