Управління соціального захисту Глухівської міської ради
Головна » 2011 » Серпень » 12 » Альтернативна (невійськова) служба
14:15
Альтернативна (невійськова) служба
Перелік релігійних організацій, віровчення яких не допускає користування зброєю, визначено постановою Кабінету Міністрів України від 10.11.1999 р. № 2066. До них належать: адвентисти-реформісти; адвентисти сьомого дня, євангельські християни; євангельські християни-баптисти; покутники; свідки Єгови; харизматичні християнські церкви (та церкви, прирівняні до них згідно із зареєстрованими статутами); християни віри євангельської (та церкви, прирівняні до них згідно із зареєстрованими статутами); Товариство Свідомості Крішни.
На відміну від громадян, які несуть строкову військову службу, альтернативники мають чітко регламентований робочий день, відповідну заробітну платню, проживають, як правило, вдома, мають право навчатися на вечірніх та заочних відділеннях навчальних закладів.
Потрапити на таку службу можна лише за рекомендацією керівництва релігійної громади за умови, якщо молода людина протягом тривалого часу дотримується всіх постулатів віри.
Як оформити направлення на альтернативну службу?
На альтернативну службу направляються громадяни, які підлягають призову на строкову військову службу і особисто заявили про неможливість її проходження як такої, що суперечить їхнім релігійним переконанням, документально або іншим чином підтвердили істинність переконань та стосовно яких прийнято відповідне рішення комісією у справах альтернативної служби.
Для вирішення питання про направлення на альтернативну службу громадянин після взяття на військовий облік, але не пізніше ніж за два календарні місяці до початку встановленого законодавством періоду призову на строкову військову службу, особисто подає письмову заяву до комісії у справах альтернативної (невійськової) служби за місцем проживання.
Заява про направлення на альтернативну службу подається у довільній формі із зазначенням мотивів неможливості проходження строкової військової служби та підтвердженням істинності релігійних переконань громадянина. До заяви додається копія документа про освіту, довідка про склад сім’ї та довідка з місця роботи або навчання. Заява про направлення на альтернативну службу приймається за наявності паспорта.
Заява громадянина про направлення на альтернативну службу розглядається комісією протягом календарного місяця після її надходження в присутності громадянина. У разі потреби на засідання запрошуються представники релігійних організацій, громадськості та вживаються в межах законодавства інші заходи для встановлення належності громадянина до релігійної організації, віровчення якої не допускає користування зброєю, та істинності його релігійних переконань.
Рішення комісії про направлення громадянина на альтернативну службу або про відмову в направленні на альтернативну службу протягом п’яти календарних днів видається заявникові та надсилається у військовий комісаріат, в якому громадянин перебуває на військовому обліку.
Після проходження призовної комісії відповідно до Закону України "Про загальний військовий обов’язок і військову службу” та прийняття нею рішення щодо призову на строкову військову службу військовий комісаріат протягом п’яти календарних днів повідомляє комісію у справах альтернативної (невійськової) служби про рішення призовної комісії. У цей же період громадянин повинен звернутися до комісії у справах альтернативної (невійськової) служби.
Направлення для проходження альтернативної (невійськової) служби видається громадянинові на підставі рішення комісії не менш як за десять днів до початку строку проходження альтернативної служби, а також надсилається власникові відповідного підприємства, установи, організації або уповноваженому ним органу. Про видачу громадянинові зазначеного направлення повідомляється військовий комісаріат, де громадянин перебуває на військовому обліку.
Комісія, враховуючи рішення призовної комісії та виходячи з наявності вільних робочих місць, приймає рішення про конкретне місце проходження громадянином альтернативної служби.
Місце проходження альтернативної служби визначається переважно в межах населеного пункту за місцем проживання громадянина або у місцевості, звідки він має можливість щоденно повертатися до місця проживання. Приймаючи рішення про місце проходження громадянином альтернативної служби, комісія може також враховувати його фахову підготовку та рівень кваліфікації, підтверджені відповідними документами. Місце проходження альтернативної служби громадянина з урахуванням суспільних потреб може бути змінено комісією у будь-який час.
Питання про зміну місця проходження громадянином альтернативної служби розглядається комісією протягом місяця, у разі потреби визначається інше місце проходження альтернативної служби і відповідно до цього Порядку громадянинові видається нове направлення для проходження альтернативної (невійськової) служби. Час проходження громадянином альтернативної служби зараховується до його загального трудового стажу.
Перелік підприємств, установ, організацій, що перебувають у державній або комунальній власності, на яких громадяни можуть проходити альтернативну службу
Соціальний захист
Територіальні центри обслуговування пенсіонерів і одиноких непрацездатних громадян, відділення соціальної допомоги вдома, будинки-інтернати для громадян похилого віку та інвалідів, пансіонати для ветеранів війни і праці, психоневрологічні інтернати, дитячі будинки-інтернати, центри соціальних служб для молоді та спеціалізовані служби, що діють при них (за списком Українського державного центру соціальних служб для молоді Державного комітету у справах сім’ї та молоді).
Охорона здоров’я
Лікувально-профілактичні заклади, медичні центри, спеціалізовані лікарні, лікувально-профілактичні заклади особливого типу.
Диспансери
Амбулаторно-поліклінічні заклади, заклади переливання крові, швидкої медичної допомоги, санаторно-курортні заклади, санаторно-профілактичні заклади, санітарно-епідеміологічні заклади, фармацевтичні (аптечні) заклади, патологоанатомічні, судово-медичні бюро, заклади медико-соціального захисту, військові госпіталі та військові санаторії (за переліком, затвердженим Міноборони).
Захист довкілля
Підприємства експлуатації іригаційних і меліоративних систем; підприємства, які здійснюють водогосподарське будівництво і культуртехнічні роботи; підприємства, що виконують гідротехнічні роботи; парки культури та відпочинку; ботанічні сади і зоопарки; дослідні поля; опорні пункти; експериментальні бази рослинництва, тваринництва; агролісомеліорації; механізації та електрифікації сільського господарства (крім установ, що належать до наукових); управління (відділи) з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення.
Будівництво
Підприємства та організації, що виконують будівельні та монтажні роботи; підприємства та організації, що виконують капітальний ремонт та реставрацію будівель і споруд виробничого призначення; підприємства та організації, що проводять ремонт будівель і споруд невиробничого призначення; ремонт і будівництво житла (квартир) на замовлення населення; інженерно-технічні батальйони Збройних Сил (за переліком, затвердженим Міноборони); державні підприємства Міноборони (за переліком, затвердженим Міноборони).
Житлово-комунальне господарство
Підприємства та організації експлуатації житлового фонду; підприємства санітарного очищення і прибирання міст і селищ міського типу, експлуатації міських доріг, мостів, шляхопроводів і переходів, озеленення міст і селищ міського типу; смітні переробні станції і заводи; підприємства експлуатації зовнішнього освітлення; підприємства експлуатації водопровідно-каналізаційних розподільних мереж і споруд; підприємства комунальної теплоенергетики; організації експлуатації газових розподільних мереж; організації експлуатації теплових розподільних мереж; житлово-комунальні підприємства; організації та служби Міноборони (за переліком, затвердженим Міноборони).
Сільське господарство
Підприємства сільськогосподарського виробництва; установи ветеринарного обслуговування; підприємства та організації, що надають послуги сільськогосподарським підприємствам та організаціям; військові радгоспи (за переліком, затвердженим Міноборони).
Строк альтернативної служби у півтора рази перевищує строк військової служби, встановлений для солдатів і сержантів, які проходять строкову військову службу в Збройних Силах України та інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях. Час перебування громадянина на альтернативній службі зараховується до його страхового стажу. Цей час також зараховується до безперервного стажу роботи і стажу роботи за спеціальністю за умови, якщо громадянин не пізніше ніж протягом трьох календарних місяців після звільнення з альтернативної служби приступить до роботи.
Якщо громадянин, який проходить альтернативну службу, виявив бажання проходити строкову військову службу, він звертається до комісії з відповідною заявою про дострокове припинення альтернативної служби. При цьому строк альтернативної служби, визначений з урахуванням використання громадянином робочого часу протягом проходження служби, зараховується до строку військової служби з розрахунку півтора місяця альтернативної служби за один місяць строкової військової служби.


Переглядів: 404 | Додав: Falcon | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0