Управління соціального захисту Глухівської міської ради
Головна » Файли » Положення

ПОЛОЖЕННЯ
01.12.2015, 10:14

Положення про управління соціального захисту населення Глухівської міської ради (надалі – Положення) розроблено у відповідності до типового положення та наказу міністерства соціальної політики України від 26.11.2012 року №741 «Про затвердження методичних рекомендацій з розроблення положень про структурні підрозділи соціального захисту населення місцевих державних адміністрацій».
         Положення визначає головні завдання, функції, права та обов’язки управління соціального захисту населення міської ради (надалі – управління), порядок призначення, звільнення та компетенцію керівника.
Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Розділ ІІ. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ
готівки для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;
-         державної допомоги сім’ям з дітьми, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, особам, які не мають права на пенсію та інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам та особам, які проживають разом з інвалідом I або II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційних виплат фізичним особам, які надають соціальні послуги, а також інших видів державної допомоги відповідно до законодавства України;
-         державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам;
-         щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за інвалідом I групи, а також за престарілою особою, яка досягла 80-річного віку;
-         одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання «Мати-героїня»;
26.3.Бере участь у роботі комісій, утворених при виконавчому комітеті, з питань соціального захисту населення;
26.4.Сприяє громадянам в одержанні документів, необхідних для призначення окремих видів допомог, субсидій та надання пільг;
26.5.Проводить електронні звірки інформації від організацій-надавачів послуг щодо витрат, пов’язаних з наданням пільг окремим категоріям громадян, з відомостями, що містяться в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги;
26.6.Здійснює розрахунки з організаціями-надавачами послуг за надані пільги окремим категоріям громадян та призначені житлові субсидії населенню;
26.7.Визначає право на отримання компенсації за оплату електроенергії, газу та централізованого опалення житла відповідно до закону України, здійснює її нарахування та виплату;
26.8. Готує звіт з єдиного соціального внеску і податковий розрахунок за формою 1-ДФ отримувачів соціальних допомог та подає до Глухівської об’єднаної Державної   податкової інспекції ;
-         організовує призначення та виплату допомоги, компенсацій та надання інших соціальних гарантій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, відповідно до законодавства України;
-         здійснює підготовку документів щодо визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
-         організовує санаторно-курортне лікування інвалідів, ветеранів війни та праці, жертв нацистських переслідувань, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також виплату грошових компенсацій вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян;
-         організовує в межах своєї компетенції роботу з надання пільг пенсіонерам, інвалідам, ветеранам війни та праці, одиноким непрацездатним громадянам та іншим категоріям осіб, що мають право на пільги відповідно до законодавства України;
-         аналізує стан виконання комплексних програм, здійснення заходів соціальної підтримки малозабезпечених верств населення, надання встановлених законодавством пільг України соціально незахищеним громадянам та подає міському голові пропозиції з цих питань;
-         видає відповідні посвідчення категоріям громадян, які мають право на пільги відповідно до законодавства України;
-         організовує та здійснює виплату одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми;
-         бере участь у виконанні заходів державних програм соціальної і професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку зі Збройних Сил України та інших військових формувань та здійснює контроль за їх реалізацією;
-         організовує роботу з визначення потреби у соціальних послугах, готує та  подає пропозиції, щодо організації надання соціальних послуг відповідно до потреби, створення установ, закладів та служб соціального захисту населення та здійснення соціального замовлення на надання необхідних соціальних послуг недержавними організаціями;
-         забезпечує облік осіб, які звертаються в управління з питань направлення в установи та заклади, що надають соціальні послуги, сприяє в оформленні документів цим особам;
-         спрямовує та координує діяльність міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді, територіального центру соціального обслуговування, міського центру реабілітації дітей-інвалідів;
-         здійснює аналіз ефективності проведення у громаді соціальної роботи з сім’ями (особами), спрямованої на попередження потрапляння їх у складні життєві обставини, та прогнозування їх потреб у соціальній підтримці;
-         подає пропозиції міській раді щодо створення спеціалізованих закладів та служб, які надають психологічні, реабілітаційні та інші соціальні послуги особам та сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі дітям, а також колишнім випускникам дитячих будинків та шкіл-інтернатів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на початковому етапі їх самостійного життя;
-         сприяє створенню дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей;
-         забезпечує призначення та виплату компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги;
-         подає пропозиції міській раді під час формування проекту міського бюджету щодо передбачення коштів у складі видатків на фінансування міських програм соціального захисту ;
-         сприяє впровадженню нових соціальних послуг, у тому числі платних, відповідно до законодавства України;
-         забезпечує доступність громадян до соціальних послуг, контролює їх якість та своєчасність надання відповідно до законодавства України;
-         сприяє створенню недержавних служб та закладів, які надають соціальні послуги пенсіонерам, інвалідам, сім’ям з дітьми, сім’ям (особам), які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, особам, які постраждали від торгівлі людьми, іншим соціально вразливим громадянам;
-         сприяє волонтерським організаціям та окремим волонтерам у наданні допомоги соціально незахищеним громадянам;
-         у межах своєї компетенції організовує роботу, пов’язану з наданням благодійної (гуманітарної) допомоги соціально незахищеним громадянам та сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах;
-         сприяє влаштуванню за потреби до будинків-інтернатів громадян похилого віку, інвалідів та дітей-інвалідів;
-         подає в установленому порядку пропозиції щодо встановлення піклування над повнолітніми дієздатними особами, які за станом здоров’я потребують догляду;
-         сприяє благодійним, релігійним волонтерським громадським об’єднанням, установам та організаціям недержавної форми власності, окремим громадянам у наданні соціальної допомоги та соціальних послуг інвалідам, ветеранам війни та праці, громадянам похилого віку, а також іншим соціально незахищеним громадянам та сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах;
-         вживає заходів до соціального захисту бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі;
-         сприяє підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації працівників установ і закладів системи соціального захисту населення;
-         здійснює облік інвалідів, дітей-інвалідів та інших осіб, які мають право на безоплатне забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації;
-         здійснює роботу з оформлення документів для визначення права інвалідів та дітей-інвалідів на безоплатне та пільгове забезпечення автомобілями;
-         здійснює направлення до міського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів відповідно до поданих заяв та документів, перелік яких визначено центром;
-         здійснює виплату грошових компенсацій, передбачених законодавством України;
-         визначає потребу у забезпеченні інвалідів та окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації, автомобілями, санаторно-курортним лікуванням, компенсаційними виплатами, передбаченими законодавством України, та направляє узагальнену інформацію департаменту соціального захисту населення Сумської обласної державної адміністрації;
-         інформує інвалідів про послуги державної служби зайнятості щодо підбору роботи, проведення професійної орієнтації з метою вибору виду професійної діяльності та визначення виду професійного навчання шляхом професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації;
-         інформує міськрайонний центр зайнятості про інвалідів, які виявили бажання працювати ;
-         бере участь у створенні безперешкодного середовища для мало мобільних категорій населення;
-         реалізує заходи та програми, спрямовані на пропагування сімейних цінностей, підвищення рівня правової обізнаності, соціального і правового захисту сімей, надає у межах компетенції підприємствам, установам та організаціям, об'єднанням громадян та окремим громадянам методичну і практичну допомогу та консультації з питань запобігання насильству в сім'ї;
-         сприяє діяльності дитячих клубів та об'єднань за інтересами, у тому числі за місцем проживання, збереженню їх мережі та зміцненню матеріально-технічної бази;
-         взаємодіє з іншими структурними підрозділами міської ради, а також з підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, громадянами та об'єднаннями громадян у сфері охорони здоров'я, освіти, міграційної служби, зайнятості, внутрішніх справ та іншими недержавними організаціями з питань надання соціальної підтримки
     сім'ям, забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків,    протидії торгівлі людьми;
-         забезпечує виконання програм та заходів щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, надає правову, методичну та організаційну допомогу структурним підрозділам міської ради, підприємствам, установам та організаціям з питань гендерної рівності;
-         забезпечує у межах своїх повноважень розроблення і здійснення заходів, спрямованих на розв'язання соціальних проблем молодих сімей, сприяє забезпеченню соціальної адаптації молоді з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
-         забезпечує виконання програм та заходів щодо протидії торгівлі людьми, надає правову, методичну та організаційну допомогу підприємствам, установам та організаціям з питань протидії торгівлі людьми.
Розділ ІІІ. ПРАВА
Управління має право:
Розділ ІV. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ
Розділ V. СТРУКТУРА ТА УПРАВЛІННЯ
СТРУКТУРНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ
Розділ VІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
        Начальник управління :
Розділ VІІ. ФІНАНСОВЕ  ТА
МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Розділ VІІІ. ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ

Категорія: Положення | Додав: Falcon
Переглядів: 274 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0